Voor een tandimplantaat in titanium, met bottransplantatie en kroon, ben je, als je alles optelt - rx, scanner, tandsteen verwijderen, sinus lift, implantaat, kroon -, algauw 2.500 euro kwijt. Het gaat hier om een richtprijs, die kan schommelen naargelang de zorgverstrekker, het ziekenhuis, de regio, enz.
...

Voor een tandimplantaat in titanium, met bottransplantatie en kroon, ben je, als je alles optelt - rx, scanner, tandsteen verwijderen, sinus lift, implantaat, kroon -, algauw 2.500 euro kwijt. Het gaat hier om een richtprijs, die kan schommelen naargelang de zorgverstrekker, het ziekenhuis, de regio, enz. Niet echt. Vaste prothesen, zoals een stifttand, kroon of brug, worden door de ziekteverzekering niet terugbetaald. Dat geldt ook voor orthodontie. De stand van je kaak en tanden bijsturen wordt slechts deels terugbetaald voor kinderen jonger dan 15 jaar. Uitneembare tandprothesen worden door de ziekteverzekering wel terugbetaald vanaf 50 jaar, maar onder strikte voorwaarden. Zo moet je aantonen dat je al meer dan een jaar een uitneembaar kunstgebit hebt en dat daar iets mis mee was. Om niet voor verrassingen te staan vraag je je ziekenfonds daarom best altijd om een schriftelijk toestemming tot terugbetaling. Net als de kosten voor tandzorg, varieert ook de terugbetaling van die zorg door het ziekenfonds via de aanvullende verzekering (inbegrepen in de ledenbijdrage) sterk, zelfs regionaal binnen eenzelfde ziekenfonds. De CM gaat het verst in die terugbetaling: zo hebben leden sinds 1 januari 2021 in Vlaanderen en Brussel recht op een hoge dekking tandzorg, met een tegemoetkoming van 60% in de kosten voor vaste en uitneembare tandprothesen waarvoor geen terugbetaling is voorzien via de ziekteverzekering (maximum 1.050 euro per twee kalenderjaren). Voor leden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming is dat 75%. Ook voor orthodontie is er bij de CM een terugbetaling van 60%. Andere ziekenfondsen nemen tandzorg eveneens op in hun aanvullende verzekering, maar de bedragen liggen lager. Bij het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (VNZ) krijg je bijvoorbeeld 25% terug van je persoonlijke aandeel boven 150 euro voor tandzorg zoals bruggen, kronen, implantaten,... met een maximum van 300 euro per twee kalenderjaren. In de aanvullende verzekering van de Socialistische Mutualiteiten Brabant zit Dentimut First begrepen, die onder meer tot 175 euro terugbetaalt voor tandprothesen en implantaten. De Liberale Mutualiteiten betalen 20% van je factuur terug voor niet vergoedbare prestaties zoals implantaten, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar. En de Onafhankelijke Ziekenfondsen betalen via de aanvullende verzekering tot 1.050 euro orthodontie terug voor jongeren tot 22 jaar, maar niet bijvoorbeeld implantaten. Om de tandzorg betaalbaar te houden kan je een bijkomende tandverzekering afsluiten. Dat kan bij een aantal ziekenfondsen, maar ook bij privéverzekeraars. Zo'n bijkomende verzekering kost uiteraard geld, maar als je weet dat je voor een kroon algauw 1.000 tot 2.500 euro moet neertellen en de ziekteverzekering niet tussenkomt, dan heb je die premie, die verschilt naargelang je leeftijd, snel terugverdiend. Toch betaalt ook zo'n bijkomende tandverzekering niet alles terug, ze drukt enkel de kosten. Voorbeelden van verzekeringen zijn Dentalia Plus van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, bij de Socialistische Mutualiteiten kan je een Denta Plan (De Voorzorg) of Dentimut Plus (FSMB) onderschrijven, en de Liberale Mutualiteiten bieden Denta Plus aan. De Neutrale Ziekenfondsen hebben Maxiplan en TandPlus en de CM heeft zijn CM Medikoplan, maar dat is ruimer dan enkel tandzorg. Vergelijken is dus de boodschap. Zoals gezegd zijn ook privéverzekeraars actief in dit segment. Zo betaalt de tandverzekering van DKV tot 80% van je tandzorg terug, met een plafond dat varieert van 1.000 tot 3.600 euro per jaar en per persoon. Ben je jonger dan 60 dan betaal je hiervoor 15 euro per maand, na 60 loopt de premie op tot 25 euro per maand. En wil je een uitgebreidere dekking en hogere plafonds, dan kan de premie naar 40 euro per maand klimmen. Verwacht dus geen mirakels, zowel een privéverzekering als een bijkomende tandverzekering via je ziekenfonds hebben voor- en nadelen. De moeilijkste klus is ze vergelijken. Op drie punten moet je zeker letten. 1. Vraag hoeveel het jaarlijkse plafond bedraagt, dat is het maximumbedrag waarvoor de verzekering elk jaar tussenkomt. 2. Ga na wat uitgesloten is, met andere woorden waarvoor de verzekering niet tussenkomt. Vaak is dat tandzorg in het buitenland, ingrepen aan tanden die al vervangen zijn of ontbreken op het moment dat je het contract onderschrijft, esthetische ingrepen, orthodontie na 40 jaar en parodontie na 65 jaar. 3. En let op de wachttijd, de periode waarin je al verzekerd bent, maar nog geen recht hebt op een (volledige) terugbetaling, want die is niet overal dezelfde. Is het zinvol om van ziekenfonds te veranderen als het op tandzorg aankomt? Als je tanden medische gezien een grote zorg voor je zijn, is dat zeker zinvol om op zoek te gaan naar het ziekenfonds met de bijkomende tandverzekering die het meest aan je noden tegemoet komt. Maar één gouden raad: onderschrijf zo'n bijkomende tandverzekering niet op het moment dat je al in de problemen zit, want dan is het, gezien de wachttijd, vaak al te laat. Een voorbeeld. Dentalia Plus van Partena (Helan vanaf 1/1/2022) betaalt het eerste jaar dat je bent aangesloten slechts 350 euro terug, het tweede jaar loopt dat bedrag al op tot 650 euro, maar pas vanaf het derde jaar krijg je de volle 1.250 euro terugbetaald, met een plafond van 1.050 euro per jaar voor orthodontie of tandprothesen. Verder kan je bij Dentalia Plus maar aansluiten tot en met 64 jaar. Op 55 jaar betaal je voor deze verzekering 22,58 euro per maand (richtprijs).