Volgens de Nationale Bank bedraagt het financieel vermogen van de Belgen meer dan 1.344 miljard euro. En dan wordt er nog geen rekening gehouden met het onroerend vermogen. De Belgische staat mag dan al veel schulden hebben, de Belgen zelf zijn collectief rijk. Al delen natuurlijk niet alle burgers in die rijkdom, verre van. Een kwart van de bevolking bevindt zich in een precaire financiële situatie, terwijl anderen behoorlijk kunnen sparen. Alleen al op de klassieke spaarrekeningen stond eind 2017 zo'n 260 miljard euro. Dat is een goede zaak voor bankinstellingen die inzetten op private banking, een andere naam voor het beheer van grotere fortuinen.
...

Volgens de Nationale Bank bedraagt het financieel vermogen van de Belgen meer dan 1.344 miljard euro. En dan wordt er nog geen rekening gehouden met het onroerend vermogen. De Belgische staat mag dan al veel schulden hebben, de Belgen zelf zijn collectief rijk. Al delen natuurlijk niet alle burgers in die rijkdom, verre van. Een kwart van de bevolking bevindt zich in een precaire financiële situatie, terwijl anderen behoorlijk kunnen sparen. Alleen al op de klassieke spaarrekeningen stond eind 2017 zo'n 260 miljard euro. Dat is een goede zaak voor bankinstellingen die inzetten op private banking, een andere naam voor het beheer van grotere fortuinen.Al bij al zijn er heel wat klanten die van deze minder gekende service genieten. Bij KBC staan, alleen al in Vlaanderen, 300 private bankers klaar voor hun klanten. Belfius Bank heeft meer dan 250 private bankers in huis voor heel België. BNP Paribas Fortis telt 32 centra voor private banking in ons land en twee grotere centra gespecialiseerd in vermogensbeheer (Brussel en Antwerpen).Ze zijn met veel, je vindt ze verspreid over heel het land, maar wat doen de private bankers eigenlijk? Het antwoord luidt unaniem: "Wij zorgen voor oplossingen op maat en bieden persoonlijke bank- en financiële diensten." Private bankers zijn specialisten in het beheren, structureren en doorgeven van vermogens. Ze zijn als het ware de orkestleiders die zich omringen met experts die thuis zijn op de financiële markten. Hun doel is het vermogen van hun klanten te laten renderen volgens hun beleggersprofiel. Maar ook om hen te begeleiden in het globale beheer van hun vermogen. Ze werken portefeuilles uit voor een duur van minstens vijf jaar.Het spreekt voor zich dat niet elke klant van de bank beroep kan doen op deze diensten. Bij Nagelmackers moeten je activa minstens € 500.000 bedragen omdat ze er daar van uitgaan dat 'een groter vermogen complexer is en dus meer aandacht vraagt'. Bij Belfius bank ligt de drempel ook op € 500.000. Bij Degroof Petercam heb je al recht op private banking vanaf € 250.000 (lees het interview hierover). Dat is ook zo bij KBC. En BNP Paribas Fortis biedt bijzondere diensten aan families of particulieren van wie het vermogen hoger ligt of gelijk is aan € 250.000.Wil je beleggen? Prima, maar dan moet je eerst wel een vragenlijst invullen. Dat is een verplichting. "Voor jouw bankier jouw banker wordt, moet hij een hele lijst vragen met jou doorlopen om je risicoprofiel te bepalen en te peilen naar je beleggingsplannen", legt een private banker van Puilaetco Dewaay uit. "Noch de bankier, noch de belegger kan daar onderuit. Al is het misschien niet zo aangenaam om uitgehoord te worden over je inkomsten, je huwelijksstelsel, je kennis van en ervaring met de financiële markten, je toekomstplannen, de manier waarop je wilt beleggen (aandelen, fondsen,...). Maar enkel op die manier wordt jouw beleggersprofiel duidelijk. Febelfin (de Belgische federatie van de financiële sector) stelt duidelijk dat 'de financiële instellingen moeten nagaan of hun klanten voldoende kennis en ervaring hebben met beleggingsproducten. Ze mogen enkel producten voorstellen die rekening houden met deze kennis en ervaring'.Kan je je hierop voorbereiden? "Je moet enkel eerlijk op de vragen antwoorden" vertelt Bea, bankier. "De klant mag ook niet vergeten dat die vragenlijst er net is om hem of haar te informeren en te beschermen. Sinds MiFID II - de Europese richtlijn die regels en verplichtingen oplegt aan banken om beleggers beter te beschermen - wordt er nog meer ingezet op transparantie. Geen belangenconflicten, geen verkeerde interpretatie. Dat is een van de goeie gevolgen van de voorbije financiële crisissen. De klant wordt ook heel goed geïnformeerd over de beheerskosten, de risico's, het verwachte rendement,... Dankzij die vragenlijst kunnen wij een dienst op maat van onze klant uitwerken. En vooral samen met hem een risicoprofiel bepalen, zodat hij de voor hem beste risico-rendementstrategie krijgt."