1. ZIJN JE TUINMEUBELEN ALTIJD GEDEKT TEGEN DIEFSTAL? Nee

Je hebt mooie tuinmeubelen gekocht om volop outdoor te genieten. Je denkt dat je op je nieuwe ligstoel op beide oren kan slapen. Maar dat is zonder die dief gerekend. Stonden je tuinmeubelen en tuingereedschap niet in een afgesloten tuinhuis toen ze werden gestolen, dan zal de diefstalverzekering van je woning dit niet dekken. En vermits je meubelen en barbecue in de zomer zelden achter slot staan, heeft het ook geen zin om bij diefstal je verzekeraar te contacteren.
...

Je hebt mooie tuinmeubelen gekocht om volop outdoor te genieten. Je denkt dat je op je nieuwe ligstoel op beide oren kan slapen. Maar dat is zonder die dief gerekend. Stonden je tuinmeubelen en tuingereedschap niet in een afgesloten tuinhuis toen ze werden gestolen, dan zal de diefstalverzekering van je woning dit niet dekken. En vermits je meubelen en barbecue in de zomer zelden achter slot staan, heeft het ook geen zin om bij diefstal je verzekeraar te contacteren. Tenzij je een tuinverzekering hebt afgesloten. Die kost ongeveer 50 euro per jaar, met diefstalgarantie. En de vergoeding verloopt volgens plafonds, bijvoorbeeld 5.000 euro voor het tuinmeubilair. Deze tuinverzekering, die afhankelijk van het contract tot 5 ha tuin dekt, komt bijvoorbeeld ook tussen in geval van storm of hagel. Planten en zelfs vissen in je vijver worden dan vergoed tot 15.000 euro. Nog een voorbeeld: de schade veroorzaakt door wilde zwijnen die je gazon omwoelen, wordt eveneens gedekt. Denk je dat je jacuzzi gedekt is tegen brand, hagel of vandalisme? Dit is slechts gedeeltelijk waar. Om gedekt te zijn moet je jacuzzi verankerd zijn. Of het bad moet zo zwaar zijn dat het niet kan worden verplaatst. In die gevallen wordt je jacuzzi beschouwd als een integraal deel van je woning. Maar dan nog blijft er één uitzondering: vermits een jacuzzi (net als een zwembad) als een luxeartikel wordt aanzien, is hij niet gedekt bij schade door een natuurramp. Versta daaronder: een overstroming, een aardbeving, de openbare riolering die overloopt, een aardverschuiving of een verzakking. Een vrijstaande, opblaasbare jacuzzi maakt geen deel uit van het gebouw, maar geldt als inboedel. Dit betekent dat hij, tenzij je een aanvullende dekking hebt, niet verzekerd is voor bepaalde schade, zoals stormschade. Voor een zwembad gelden dezelfde principes als voor een jacuzzi: is het ingebouwd, dan is het een extensie van je woning en moet je de aanleg bij je verzekeraar aangeven, zodat de premie kan worden aangepast. Weet echter dat verzekeraars vinden dat een zwembad de kans op schadeclaims verhoogt, vooral dan voor waterschade. Denk maar aan het water van een zwembad dat een nabijgelegen kelder instroomt. Hoewel de premie van je woningpolis dus stijgt als je een zwembad hebt, betekent dit nog niet dat diefstal van zwembadmeubilair gedekt is. Daar zijn specifieke zwembadpacks voor: ze dekken materiële schade aan je technische installatie, schade veroorzaakt door storm aan een drijvende overkapping of diefstal van het meubilair, indien je deze waarborg hebt onderschreven. Een zwembadverzekering vergoedt over het algemeen wel de schade door een natuurramp. En er wordt ook een aanvullende schadevergoeding betaald als iemand uitglijdt bij je zwembad. Tenslotte dekken sommige polissen ook het onverwacht leeglopen van je zwembad of plotse vervuiling. Denk maar aan koeien die uitbreken en in je zwembad terechtkomen. De prijs van een zwembadverzekering varieert, maar reken toch op ongeveer 15 euro per maand. Ben je van plan om deze zomer je woning te renoveren? Zomerse zorgeloosheid of niet, feit is dat slechts de helft van de verzekeringnemers daarna de brandpolis laat herzien, aldus Assuralia. En daar is de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen bezorgd over. Want verzekeraars hebben het recht om een proportionele regel toe te passen als de verzekerde waarde van het huis, zoals het beschreven staat in het contract, meer dan 10% lager ligt dan het bedrag dat nodig is om het huis weer te herstellen na schade. Een voorbeeld: je huis heeft een nieuwwaarde van 240.000 euro. Je bent van plan om de zolder om te bouwen tot twee slaapkamers, waarvan één masterbedroom. Door deze werken stijgt de waarde van je huis met 60.000 euro. Om je woning in de identieke staat herop te bouwen na een brand, is er dan geen 240.000 euro maar 300.000 euro nodig. Maar als je je verzekeraar niet van deze verbouwing op de hoogte hebt gebracht, is je gerenoveerde huis slechts voor 80% van zijn waarde verzekerd. Stel dat er voor 10.000 euro waterschade wordt veroorzaakt in je woning. Dan word je ook daar slechts evenredig voor vergoed: met name 8.000 euro in plaats van 10.000 euro. Je begrijpt dat in het geval van grote schade, zoals een brand, dergelijke onderwaardering catastrofale gevolgen kan hebben. Er is materiaal gestolen op je renovatie- of bouwwerf? Ga er dan maar niet vanuit dat je diefstalverzekering dit wel zal vergoeden. Daarvoor moet je een verzekering alle bouwplaatsrisico's afsluiten, kortweg ABR-verzekering. Die dekt de diefstal van materiaal, zoals van geleverde maar nog niet geplaatste kozijnen, badkuip, inbouwkeuken, enz. Let wel, gestolen gereedschap is niet gedekt. Verzekeraars zijn van oordeel dat je dit altijd op een veilige plek moet opbergen, omdat gereedschap duur is en tegelijk makkelijk te ontvreemden. Een ABR-verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van de verbouwers. Bijvoorbeeld wanneer je bij het graven van een geul een verzakking veroorzaakt aan het naburige gebouw. Ze dekt ook de schade die iedereen die aan de verbouwing meewerkt kan oplopen, zoals een familielid dat gewond raakt tijdens de werken in je huis. Het gaat om een jaarpremie en is dus niet goedkoop, maar het is de prijs die je betaalt voor gemoedsrust. Naargelang de grootte van je huis, moet je toch rekenen op minimum 500 euro.