Tijdens de afgelopen coronaperiode was één hobby bijzonder populair: wandelen. Natuurparels ontdekken in de buurt en een luchtje scheppen, bracht velen wat soelaas tijdens deze moeilijke periode.

Wandelen in de buurt

Niet alle private erven zijn afgesloten. Het is niet altijd duidelijk voor wandelaars waar ze precies mogen wandelen. Soms moet een wandelaar een privaat terrein betreden om een wandelweg te bereiken. Mag hij dan die private grond zomaar betreden om zijn wandeling verder te zetten? Tot 1 september 2021 is het antwoord eenvoudig: nee. Andermans terrein betreden zonder toestemming van de eigenaar, is een strafrechtelijke inbreuk.

Een erfdienstbaarheid als oplossing tussen buren

Soms is het betreden van andermans grond noodzakelijk. Dat is vaak zo bij buren. Notarissen kunnen hiervoor een regeling uitwerken. Iemand kan aan een buur een "erfdienstbaarheid" toekennen. Een erfdienstbaarheid is een recht om gebruik te maken van het erf van zijn buur, in het belang van zijn eigen erf. Denk aan een doorgangsweg op de grond van de buur, een doorgang die noodzakelijk is om je eigen terrein te bereiken. De wet verruimt deze definitie vanaf 1 september in de zin dat een erfdienstbaarheid ook toegekend kan worden in het belang van een gebouw of een bouwwerk, en niet enkel een "erf" in de strikte zin van het woord.

"Feitelijk gedogen"

Vanaf 1 september brengt de wet een beetje meer flexibiliteit dankzij een nieuw concept: het "feitelijk gedogen". Deze nieuwe regel schrijft voor dat iedereen een erf kan betreden als de eigenaar van dat erf geen afsluiting heeft voorzien. Hierop gelden twee uitzonderingen. Het betreden van een erf kan niet als:

  • De eigenaar van het perceel er schade of hinder van ondervindt;
  • De eigenaar op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is om het terrein te betreden.

Wil je de nieuwsgierige wandelaars van je erf houden? Dan plaats je best een bordje met de nodige vermeldingen. Doe je dit niet, dan moet je aanvaarden dat mensen je grond betreden.

Verbouwingen, onderhoud en herstellingen

Voortaan moet je ook aanvaarden dan jouw buur via jouw tuin passeert om bepaalde verbouwings-, onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren. Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Het betreden van het terrein moet noodzakelijk zijn (of er moet een rechtmatig motief zijn);
  • Het betreden van het terrein moet op de minst schadelijke manier gebeuren;
  • Is er schade, dan heeft de buur recht op vergoeding.

Heb je tijdens de coronaperiode een zwembad of veranda besteld en moeten bepaalde aannemers door de tuin van je buur om het zwembad of de veranda te plaatsen? Dan heb je geluk als de levering en de werken na 1 september gebeuren... Na deze datum zal je buur immers moeten aanvaarden dat je zijn terrein 'tijdelijk' betreedt om deze werken uit te voeren. Zelfs als dat hem niet meteen zint.

Bron: notaris.be

Tijdens de afgelopen coronaperiode was één hobby bijzonder populair: wandelen. Natuurparels ontdekken in de buurt en een luchtje scheppen, bracht velen wat soelaas tijdens deze moeilijke periode.Niet alle private erven zijn afgesloten. Het is niet altijd duidelijk voor wandelaars waar ze precies mogen wandelen. Soms moet een wandelaar een privaat terrein betreden om een wandelweg te bereiken. Mag hij dan die private grond zomaar betreden om zijn wandeling verder te zetten? Tot 1 september 2021 is het antwoord eenvoudig: nee. Andermans terrein betreden zonder toestemming van de eigenaar, is een strafrechtelijke inbreuk. Soms is het betreden van andermans grond noodzakelijk. Dat is vaak zo bij buren. Notarissen kunnen hiervoor een regeling uitwerken. Iemand kan aan een buur een "erfdienstbaarheid" toekennen. Een erfdienstbaarheid is een recht om gebruik te maken van het erf van zijn buur, in het belang van zijn eigen erf. Denk aan een doorgangsweg op de grond van de buur, een doorgang die noodzakelijk is om je eigen terrein te bereiken. De wet verruimt deze definitie vanaf 1 september in de zin dat een erfdienstbaarheid ook toegekend kan worden in het belang van een gebouw of een bouwwerk, en niet enkel een "erf" in de strikte zin van het woord.Vanaf 1 september brengt de wet een beetje meer flexibiliteit dankzij een nieuw concept: het "feitelijk gedogen". Deze nieuwe regel schrijft voor dat iedereen een erf kan betreden als de eigenaar van dat erf geen afsluiting heeft voorzien. Hierop gelden twee uitzonderingen. Het betreden van een erf kan niet als:Wil je de nieuwsgierige wandelaars van je erf houden? Dan plaats je best een bordje met de nodige vermeldingen. Doe je dit niet, dan moet je aanvaarden dat mensen je grond betreden.Voortaan moet je ook aanvaarden dan jouw buur via jouw tuin passeert om bepaalde verbouwings-, onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren. Dan gelden de volgende voorwaarden:Heb je tijdens de coronaperiode een zwembad of veranda besteld en moeten bepaalde aannemers door de tuin van je buur om het zwembad of de veranda te plaatsen? Dan heb je geluk als de levering en de werken na 1 september gebeuren... Na deze datum zal je buur immers moeten aanvaarden dat je zijn terrein 'tijdelijk' betreedt om deze werken uit te voeren. Zelfs als dat hem niet meteen zint.Bron: notaris.be