"Mijn schoonzus is 68 jaar. Sinds ze gescheiden is van haar man (toen ze 55 was) heeft ze het niet makkelijk om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Zelf heeft ze nooit buitenshuis gewerkt. De alimentatie van ? 435 die haar toen werd toegekend, is nooit geïndexeerd geworden. Ze heeft nu een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Pensioenen om een Inkomensgarantie voor Ouderen te krijgen. Mag ze die cumuleren met de alimentatie? Wordt de IGO belast?"

De IGO is een gewaarborgd inkomen voor personen die ouder zijn dan 64 jaar (als de IGO ingaat na 31 december 2008 zal de leeftijdsgrens 65 jaar zijn) en die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Om in aanmerking te komen wordt niet enkel rekening gehouden met het bedrag van het pensioen maar ook met allerhande andere inkomsten: uit een onroerend goed, op een rekening, enz. Zo wordt ook rekening gehouden met het feit dat uw schoonzus een onderhoudsgeld (of alimentatie) van euro435 per maand ontvangt van haar ex-echtgenoot (met de alimentatie tussen ouders en kinderen wordt geen rekening gehouden). Dit betekent echter niet dat zij geen recht zal hebben op een IGO. Alleen zal zij niet het maximumbedrag krijgen (dat bedraagt momenteel euro795,46 per maand).

De Rijksdienst voor Pensioenen zal geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het bedrag van de IGO omdat het maximumbedrag (euro 795,46) onder de grens blijft die de Rijksdienst hanteert voor het al of niet inhouden van de voorheffing (euro 990).

Dit wil echter niet zeggen dat de IGO niet belastbaar is. In het antwoord op een parlementaire vraag van juni 2006 werd nog eens bevestigd dat de IGO een belastbaar inkomen is, net zoals het vroegere Gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Dit betekent dat uw schoonzus het bedrag van de IGO zal moeten vermelden op haar aangifte in de personenbelasting. Of ze uiteindelijk belasting moet betalen, zal afhangen van haar totale inkomsten, in dit geval de IGO + het onderhoudsgeld.

"Mijn schoonzus is 68 jaar. Sinds ze gescheiden is van haar man (toen ze 55 was) heeft ze het niet makkelijk om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Zelf heeft ze nooit buitenshuis gewerkt. De alimentatie van ? 435 die haar toen werd toegekend, is nooit geïndexeerd geworden. Ze heeft nu een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Pensioenen om een Inkomensgarantie voor Ouderen te krijgen. Mag ze die cumuleren met de alimentatie? Wordt de IGO belast?"De IGO is een gewaarborgd inkomen voor personen die ouder zijn dan 64 jaar (als de IGO ingaat na 31 december 2008 zal de leeftijdsgrens 65 jaar zijn) en die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Om in aanmerking te komen wordt niet enkel rekening gehouden met het bedrag van het pensioen maar ook met allerhande andere inkomsten: uit een onroerend goed, op een rekening, enz. Zo wordt ook rekening gehouden met het feit dat uw schoonzus een onderhoudsgeld (of alimentatie) van euro435 per maand ontvangt van haar ex-echtgenoot (met de alimentatie tussen ouders en kinderen wordt geen rekening gehouden). Dit betekent echter niet dat zij geen recht zal hebben op een IGO. Alleen zal zij niet het maximumbedrag krijgen (dat bedraagt momenteel euro795,46 per maand). De Rijksdienst voor Pensioenen zal geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het bedrag van de IGO omdat het maximumbedrag (euro 795,46) onder de grens blijft die de Rijksdienst hanteert voor het al of niet inhouden van de voorheffing (euro 990). Dit wil echter niet zeggen dat de IGO niet belastbaar is. In het antwoord op een parlementaire vraag van juni 2006 werd nog eens bevestigd dat de IGO een belastbaar inkomen is, net zoals het vroegere Gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Dit betekent dat uw schoonzus het bedrag van de IGO zal moeten vermelden op haar aangifte in de personenbelasting. Of ze uiteindelijk belasting moet betalen, zal afhangen van haar totale inkomsten, in dit geval de IGO + het onderhoudsgeld.