Bij de zesde staatshervorming zijn meerdere federale bevoegdheden zoals gezondheid, welzijn en kinderbijslag naar de gewesten overgeheveld. In het Brussels gewest is het de GGC die deze nieuwe materies overneemt. De leiding van de GGC is in handen van het Verenigd College, voorgezeten door minister-president Rudi Vervoort. "In de praktijk zullen de nieuw overgedragen bevoegdheden in nauw overleg beheerd worden door deze nieuwe ION en de diensten van het Verenigd College om de samenhang te waarborgen in het beleid voor Brussel", stelt Vervoort. De diensten van het Verenigd College zullen zich toeleggen op de normen en erkenningen, terwijl Iriscare het dagelijks beheer op zich neemt.

"De nieuwe instelling Iriscare heeft als belangrijke opdracht deze nieuwe bevoegdheden om te zetten in een Brussels model. Bovendien moet Iriscare ervoor zorgen dat we hier een krachtdadig beleid kunnen voeren", vult Collegelid Guy Vanhengel aan. "Het paritair beheersmodel en het beginsel van de bijdragen ten gunste van personen, waarvan de deugdelijkheid in de sociale zekerheid is bewezen, blijven op Brussels niveau behouden", benadrukt collegelid Céline Fremault.

Iriscare heeft een budget van 1,2 miljard euro en telt vandaag 250 medewerkers met een zeer uiteenlopende achtergrond: Famifed, het RIZIV, maar ook de FOD Volksgezondheid en de Sociale Zekerheid. Weldra start de aanwerving van onder meer een Directeur-Generaal en een Adjunct Directeur-Generaal om de instelling te leiden, kondigt Didier Gosuin aan. "Met de GGC beschikken de Brusselaars over doorslaggevende bevoegdheden als de kinderbijslag en de rusthuizen. Met deze nieuwe ION beschikken wij over een effectief instrument om dit beleid ten uitvoer te brengen. Dat is waar het om gaat", aldus Pascal Smet, Minister van Welzijn.

Bij de zesde staatshervorming zijn meerdere federale bevoegdheden zoals gezondheid, welzijn en kinderbijslag naar de gewesten overgeheveld. In het Brussels gewest is het de GGC die deze nieuwe materies overneemt. De leiding van de GGC is in handen van het Verenigd College, voorgezeten door minister-president Rudi Vervoort. "In de praktijk zullen de nieuw overgedragen bevoegdheden in nauw overleg beheerd worden door deze nieuwe ION en de diensten van het Verenigd College om de samenhang te waarborgen in het beleid voor Brussel", stelt Vervoort. De diensten van het Verenigd College zullen zich toeleggen op de normen en erkenningen, terwijl Iriscare het dagelijks beheer op zich neemt. "De nieuwe instelling Iriscare heeft als belangrijke opdracht deze nieuwe bevoegdheden om te zetten in een Brussels model. Bovendien moet Iriscare ervoor zorgen dat we hier een krachtdadig beleid kunnen voeren", vult Collegelid Guy Vanhengel aan. "Het paritair beheersmodel en het beginsel van de bijdragen ten gunste van personen, waarvan de deugdelijkheid in de sociale zekerheid is bewezen, blijven op Brussels niveau behouden", benadrukt collegelid Céline Fremault. Iriscare heeft een budget van 1,2 miljard euro en telt vandaag 250 medewerkers met een zeer uiteenlopende achtergrond: Famifed, het RIZIV, maar ook de FOD Volksgezondheid en de Sociale Zekerheid. Weldra start de aanwerving van onder meer een Directeur-Generaal en een Adjunct Directeur-Generaal om de instelling te leiden, kondigt Didier Gosuin aan. "Met de GGC beschikken de Brusselaars over doorslaggevende bevoegdheden als de kinderbijslag en de rusthuizen. Met deze nieuwe ION beschikken wij over een effectief instrument om dit beleid ten uitvoer te brengen. Dat is waar het om gaat", aldus Pascal Smet, Minister van Welzijn.