De tool Coming2Belgium werd ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en Smals. Het principe ervan is eenvoudig: de gebruiker hoeft enkel zijn nationaliteit, land van herkomst en statuut te selecteren en het onderwerp te kiezen waarover hij meer informatie wil (bijvoorbeeld kinderbijslag, pensioenen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, betaling van sociale bijdragen, ...). Meteen krijgt hij de informatie die bij zijn specifieke situatie past op een duidelijke en praktische manier uitgelegd.

Coming2Belgium richt zich tot buitenlanders die voor lange tijd naar België komen en Belgen die na een lang verblijf in het buitenland terug in België komen wonen. Het kan gaan om werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, ... De tool is niet bestemd voor wie in België op vakantie is of er maar een korte periode verblijft.

Dit innovatieve concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS), die de informatie voor de toepassing aanleverden.

De tool is raadpleegbaar op Coming2Belgium

In 2010 werd reeds een gelijkaardige tool gelanceerd op de portaalsite van de sociale zekerheid, maar dan voor Belgen die in het buitenland gaan wonen, werken, van hun pensioen genieten of studeren. Deze tool kreeg de naam " Leaving Belgium".

De tool Coming2Belgium werd ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en Smals. Het principe ervan is eenvoudig: de gebruiker hoeft enkel zijn nationaliteit, land van herkomst en statuut te selecteren en het onderwerp te kiezen waarover hij meer informatie wil (bijvoorbeeld kinderbijslag, pensioenen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, betaling van sociale bijdragen, ...). Meteen krijgt hij de informatie die bij zijn specifieke situatie past op een duidelijke en praktische manier uitgelegd. Coming2Belgium richt zich tot buitenlanders die voor lange tijd naar België komen en Belgen die na een lang verblijf in het buitenland terug in België komen wonen. Het kan gaan om werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, ... De tool is niet bestemd voor wie in België op vakantie is of er maar een korte periode verblijft.Dit innovatieve concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS), die de informatie voor de toepassing aanleverden.De tool is raadpleegbaar op Coming2BelgiumIn 2010 werd reeds een gelijkaardige tool gelanceerd op de portaalsite van de sociale zekerheid, maar dan voor Belgen die in het buitenland gaan wonen, werken, van hun pensioen genieten of studeren. Deze tool kreeg de naam " Leaving Belgium".