De grenzen hangen af van uw leeftijd, het type pensioen (rust- of overlevingspensioen) , uw gezinslast en het feit of u ouder of jonger bent dan 65 jaar. Vanaf 2013 zullen nieuwe regels gelden voor het bijverdienen als gepensioneerde.

Grenzen voor 2012

  • U bent jonger dan 65 jaar
Rustpensioen met of zonder overlevingspensioen Alleen overlevingspensioen
U mag per jaar bijverdienen met kinderlast zonder kinderlast met kinderlast zonder kinderlast
als zelfstandige (netto) ? 8.905,89 ? 5.937,26 ? 17.280 ? 13.824
als werknemer (bruto) ? 11.132,37 ? 7.421,57 ? 21.600 ? 17.280
  • U bent ouder dan 65 jaar
Rust- en/of overlevingspensioen
U mag per jaar bijverdienenmet kinderlast zonder kinderlast
als zelfstandige (netto) ? 20.859,97 ? 17.149,19
als werknemer (bruto) ? 26.075 ? 21.436,50

Vanaf 2013

  • Voor 65 jaar: de sanctie op de overschrijding van de grenzen zal in verhouding staan tot de overschrijding. Er zal dan geen verschil meer zijn tussen een overschrijding van meer of minder dan 15%.
  • Vanaf 65 jaar: de inkomensgrens wordt afgeschaft voor wie in 2013 42 loopbaanjaren telt. Vanaf 2014 zal de loopbaanvoorwaarde eventueel verhoogd worden.
    WEETJE Het inkomen dat u verdient bovenop uw pensioen levert geen extra pensioenrechten op!
De grenzen hangen af van uw leeftijd, het type pensioen (rust- of overlevingspensioen) , uw gezinslast en het feit of u ouder of jonger bent dan 65 jaar. Vanaf 2013 zullen nieuwe regels gelden voor het bijverdienen als gepensioneerde.