Zowel de leeftijds- als de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen gaan geleidelijk opschuiven (zie tabel hieronder). Er blijven wel uitzonderingen voor mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen werken en dus een lange loopbaan hebben.

Nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen

Minimumleeftijd Loopbaanjaren Uitzonderingen voor lange loopbanen
2012 60 jaar 35 jaar
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar mits 40 loopbaanjaren
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar mits 40 loopbaanjaren
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar mits 41 loopbaanjaren
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar mits 42 loopbaanjaren en 61 jaar mits 41 loopbaanjaren

Overgangsmaatregelen

Voor mensen die een vervroegd pensioen zouden nemen binnen 1,2 of 3 jaar, zijn er overgangsmaatregelen vastgelegd:

  • Wie in 2012 minstens 60 jaar is (geboren ten laatste op 31.12.1952) én 35 loopbaanjaren heeft kan met vervroegd pensioen wanneer hij dat wenst (in 2013, 2014, 2015,...).
  • Voor wie in 2012 tussen 57 en 61 jaar is (geboren tussen 01.01.1951 en 31.12.1955) en minimum 31 jaren loopbaan heeft, wordt het vervroegd pensioen hoogstens 2 jaar uitgesteld en geen 5 jaar (zie tabel).

Leeftijd waarop u met vervroegd pensioen kunt

Leeftijd op 31.12.2012Loopbaan Overgang
61 34 64
60 34 63
60 33 64
59 36 62
59 35 62
59 34 62
59 33 63
59 32 64
58 35 62
58 34 62
58 33 62
58 32 63
58 31 64
57 34 62
57 33 62
57 32 62

Bron: www.rvponp.fgov.be

  • Wie op een bepaald moment voldoet aan de leeftijds? en de loopbaanvoorwaarden om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen zal nog steeds een aanvraag kunnen indienen bij de Rijksdienst voor pensioenen, ongeacht de datum waarop het pensioen aanvangt.
  • Wie vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten heeft met zijn werkgever om - buiten het systeem van brugpensioen - vervroegd te stoppen en dan met vervroegd pensioen te gaan op 60 jaar na een loopbaan van 35 jaar, zal dat nog mogen doen. Het gaat hier om de werknemers die niet in aanmerking komen voor de leeftijds/loopbaanvoorwaarden voor brugpensioen , maar die toch een akkoord sluiten met hun werkgever om v??r 60 jaar te stoppen en een aanvullende vergoeding van hun werkgever ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering (pseudo-brugpensioenen of Canada Dry genoemd). Voor deze werknemers zal de leeftijd voor het vervroegd pensioen niet opschuiven. Een KB moet nog de concrete modaliteiten bepalen.
  • Werknemers die vóór 1 januari 2012 in vooropzeg zijn kunnen na 31 december 2012 op vervroegd pensioen gaan, als ze 60 jaar zijn en een loopbaan van minstens 35 jaar hebben.
Zowel de leeftijds- als de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen gaan geleidelijk opschuiven (zie tabel hieronder). Er blijven wel uitzonderingen voor mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen werken en dus een lange loopbaan hebben. Voor mensen die een vervroegd pensioen zouden nemen binnen 1,2 of 3 jaar, zijn er overgangsmaatregelen vastgelegd:Leeftijd waarop u met vervroegd pensioen kuntBron: www.rvponp.fgov.be