Voor het eerst is het gemiddeld bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning boven de 150.000 euro gestegen (153.059 euro). In het tweede kwartaal was dat 147.211 euro. Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet bleef in het derde trimester van 2016 ongeveer status quo op 154.600 euro.

Het gemiddeld ontleend bedrag blijft dus groeien. Bij de Beroepsvereniging van het Krediet wijst men daarvoor naar de lage rentes. Maar, zo benadrukt de sector, de kredietverlening blijft heel gezond. "Het aantal leningen dat een achterstand kent blijft heel stabiel, en daalt zelfs licht. Vorig jaar was dat voor amper 1,14 procent van de leningen het geval". Ook de Nationale Bank houdt die kredietverlening nauw in de gaten.

Meer dan negen op de tien kredietnemers kiezen voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het aantal kredietnemers dat voor een puur variabele rentevoet kiest, is in het derde trimester gezakt naar een half procent.

Nog uit de cijfers blijkt dat het aantal kredietaanvragen (externe herfinanciering niet inbegrepen) in het derde trimester sterk is gestegen (+11,9 procent) ten opzichte van het derde trimester vorig jaar. Het onderliggend bedrag van de kredietaanvragen steeg 17 procent. In het derde trimester werden bijna 70.000 hypothecaire kredieten verstrekt (opnieuw zonder externe herfinancieringen), voor een totaal bedrag van meer dan 8 miljard euro.

Voor het eerst is het gemiddeld bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning boven de 150.000 euro gestegen (153.059 euro). In het tweede kwartaal was dat 147.211 euro. Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet bleef in het derde trimester van 2016 ongeveer status quo op 154.600 euro. Het gemiddeld ontleend bedrag blijft dus groeien. Bij de Beroepsvereniging van het Krediet wijst men daarvoor naar de lage rentes. Maar, zo benadrukt de sector, de kredietverlening blijft heel gezond. "Het aantal leningen dat een achterstand kent blijft heel stabiel, en daalt zelfs licht. Vorig jaar was dat voor amper 1,14 procent van de leningen het geval". Ook de Nationale Bank houdt die kredietverlening nauw in de gaten. Meer dan negen op de tien kredietnemers kiezen voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het aantal kredietnemers dat voor een puur variabele rentevoet kiest, is in het derde trimester gezakt naar een half procent. Nog uit de cijfers blijkt dat het aantal kredietaanvragen (externe herfinanciering niet inbegrepen) in het derde trimester sterk is gestegen (+11,9 procent) ten opzichte van het derde trimester vorig jaar. Het onderliggend bedrag van de kredietaanvragen steeg 17 procent. In het derde trimester werden bijna 70.000 hypothecaire kredieten verstrekt (opnieuw zonder externe herfinancieringen), voor een totaal bedrag van meer dan 8 miljard euro.