Behalve als de huurovereenkomst zegt dat u de huur niét mag indexeren, kunt u als verhuurder in het kader van de woninghuurwet wel degelijk de huurprijs aanpassen aan de index. Dit voor zover u een schriftelijke huurovereenkomst afsloot met de huurder. Die indexatie mag u maar één keer per jaar doen, ten vroegste op het moment van de verjaring van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Alleen oude huurcontracten die dateren van voor 1981 worden altijd op 1 januari geïn-dexeerd. De concrete indexcijfers kunt u terugvinden op het internet via de website www.mineco.fgov.be (klik op 'Consumptieprijzen - indexcijfers' - in de linkerkolom). Op deze website vindt u ook een huurcalculator om de indexering te berekenen. Wie geen internetaansluiting heeft, kan bellen voor cijfers en uitleg op het nummer 02 548 62 11 (van 9 - 12 u). Op 02 277 56 40 geeft een antwoordapparaat het recentste indexcijfer. Let op, voor de huurindexering hebt u de gezondheidsindex nodig!

Vergeet u als verhuurder de indexatie toe te passen, dan kunt u maar een deel daarvan recupereren. U mag immers maar drie maanden teruggaan in de tijd.

Behalve als de huurovereenkomst zegt dat u de huur niét mag indexeren, kunt u als verhuurder in het kader van de woninghuurwet wel degelijk de huurprijs aanpassen aan de index. Dit voor zover u een schriftelijke huurovereenkomst afsloot met de huurder. Die indexatie mag u maar één keer per jaar doen, ten vroegste op het moment van de verjaring van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Alleen oude huurcontracten die dateren van voor 1981 worden altijd op 1 januari geïn-dexeerd. De concrete indexcijfers kunt u terugvinden op het internet via de website www.mineco.fgov.be (klik op 'Consumptieprijzen - indexcijfers' - in de linkerkolom). Op deze website vindt u ook een huurcalculator om de indexering te berekenen. Wie geen internetaansluiting heeft, kan bellen voor cijfers en uitleg op het nummer 02 548 62 11 (van 9 - 12 u). Op 02 277 56 40 geeft een antwoordapparaat het recentste indexcijfer. Let op, voor de huurindexering hebt u de gezondheidsindex nodig! Vergeet u als verhuurder de indexatie toe te passen, dan kunt u maar een deel daarvan recupereren. U mag immers maar drie maanden teruggaan in de tijd.