"Mijn moeder, die alleenstaande is en niet meer zo goed ter been, vroeg mij recent of ik al haar bankzaken zou willen regelen. Ze wil mij een volmacht geven op haar rekening. Maar loop ik daarmee geen risico? Temeer daar we allebei - mijn moeder en ikzelf - in onmin leven met mijn zus." Zo luidde de brief van een lezer.

Indien u de volmacht van uw moeder zou aanvaarden en u transacties op haar rekening doet, dan moet uw moeder (en dat geldt ook voor haar latere erfgenamen) die handelingen in principe respecteren. De volmachtgever is er dus in beginsel door gebonden. Tot daar is er dus niet echt een probleem.

Alleen zou de volmachtgever (en/of later zijn erfgenamen, dus ook uw zus) kunnen vragen dat u als volmachtdrager verantwoording aflegt van uw beheer. Concreet zouden ze dus kunnen vragen dat u verklaart en bewijst wat u met de gelden hebt gedaan. Het komt er dan ook op aan bewijzen bij te houden van alle transacties die u doet. Zo zou u bijvoorbeeld facturen kunnen bijhouden en aangeven wat u juist betaalde met de gelden.

Indien mogelijk is het dan ook aangewezen van de verschillende transacties bewijzen te hebben en bij te houden (en een ware boekhouding te voeren). In de praktijk tonen rechters zich wel eens begripvol en aanvaarden ze dat er van bepaalde uitgaven geen bewijzen zijn als de geldafhalingen niet overdreven zijn en als ze kaderen in de normale dagelijkse uitgaven (bijv. dokters- en apothekerskosten,...). Dat risico neemt u echter maar beter niet.

Ten slotte nog dit: is uw moeder geestelijk niet meer in staat om haar vermogen te beheren, dan is het zeker verstandig geen volmacht meer van haar te aanvaarden en ook niet verder als gevolmachtigde op te treden. In dat geval zal een voorlopig bewindvoerder moeten worden aangesteld door de vrederechter.

"Mijn moeder, die alleenstaande is en niet meer zo goed ter been, vroeg mij recent of ik al haar bankzaken zou willen regelen. Ze wil mij een volmacht geven op haar rekening. Maar loop ik daarmee geen risico? Temeer daar we allebei - mijn moeder en ikzelf - in onmin leven met mijn zus." Zo luidde de brief van een lezer.Indien u de volmacht van uw moeder zou aanvaarden en u transacties op haar rekening doet, dan moet uw moeder (en dat geldt ook voor haar latere erfgenamen) die handelingen in principe respecteren. De volmachtgever is er dus in beginsel door gebonden. Tot daar is er dus niet echt een probleem. Alleen zou de volmachtgever (en/of later zijn erfgenamen, dus ook uw zus) kunnen vragen dat u als volmachtdrager verantwoording aflegt van uw beheer. Concreet zouden ze dus kunnen vragen dat u verklaart en bewijst wat u met de gelden hebt gedaan. Het komt er dan ook op aan bewijzen bij te houden van alle transacties die u doet. Zo zou u bijvoorbeeld facturen kunnen bijhouden en aangeven wat u juist betaalde met de gelden. Indien mogelijk is het dan ook aangewezen van de verschillende transacties bewijzen te hebben en bij te houden (en een ware boekhouding te voeren). In de praktijk tonen rechters zich wel eens begripvol en aanvaarden ze dat er van bepaalde uitgaven geen bewijzen zijn als de geldafhalingen niet overdreven zijn en als ze kaderen in de normale dagelijkse uitgaven (bijv. dokters- en apothekerskosten,...). Dat risico neemt u echter maar beter niet. Ten slotte nog dit: is uw moeder geestelijk niet meer in staat om haar vermogen te beheren, dan is het zeker verstandig geen volmacht meer van haar te aanvaarden en ook niet verder als gevolmachtigde op te treden. In dat geval zal een voorlopig bewindvoerder moeten worden aangesteld door de vrederechter.