Ga je met pensioen of ver- ander je van werkgever? Dan mag je ervan uit gaan dat de voordelige tariefvoorwaarden van je collectieve hospitalisatieverzekering bij je oude werkgever komen te vervallen. Er bestaan wel wachtpolissen of continuïteitsverzekeringen die je in staat stellen, wanneer je geen recht meer hebt op de verzekering van je werkgever, om een individuele hospitalisatieverzekering af te sluiten en zo in te stappen tegen een lagere kostprijs. Een woordje uitleg.
...

Ga je met pensioen of ver- ander je van werkgever? Dan mag je ervan uit gaan dat de voordelige tariefvoorwaarden van je collectieve hospitalisatieverzekering bij je oude werkgever komen te vervallen. Er bestaan wel wachtpolissen of continuïteitsverzekeringen die je in staat stellen, wanneer je geen recht meer hebt op de verzekering van je werkgever, om een individuele hospitalisatieverzekering af te sluiten en zo in te stappen tegen een lagere kostprijs. Een woordje uitleg. Bijna zes op de tien Belgen hebben een hospitalisatieverzekering. Volgens een onderzoek van verzekeraar Ethias heeft 56% deze verzekering individueel afgesloten, 44% deed dat via de werkgever. De hospitalisatieverzekering is dus zeker een van de meest geliefde extralegale voordelen in ons land. Maar wat gebeurt er als je de pensioenleeftijd bereikt, je baan verliest of van werkgever verandert? Misschien speel je wel met het idee om die collectieve hospitalisatieverzekering te verlengen en om te zetten naar een individuele polis. Dat kan, maar het zal je wel een aardige stuiver kosten. De wet staat toe dat een werknemer van wie de collectieve hospitalisatieverzekering afloopt een individueel contract afsluit dat identiek is aan het contract dat hij/zij had bij de werkgever. Het voordeel is dat je geen medische formaliteiten moet vervullen en er geen nieuwe wachttijden gelden. Dit is het recht op voortzetting. Voorwaarde is wel dat je al twee jaar aangesloten was bij die groepshospitalisatieverzekering en bovendien moet de voortzetting binnen de 30 dagen na het aflopen ervan worden aangevraagd. Deze formule lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar het financiële plaatje van deze optie zal je snel op andere gedachten brengen. Want bij de berekening van een individuele overname van een groepsverzekering wordt de premie berekend op basis van je leeftijd op dat moment en niet op basis van je leeftijd ten tijde van je toetreding tot de groepshospitalisatieverzekering. Een collectieve hospitalisatieverzekering kost nu eenmaal minder omdat ze alle werknemers van het bedrijf dekt, zowel de 25-jarige die bijna niets aan premies kost, als de werknemer die dicht bij zijn pensioen staat. Patrick Cauwert van makelaarsfederatie Feprabel herinnert eraan dat de laatste twee tot drie jaar van een mensenleven het meest kosten aan hospitalisatie. Overschakelen van een groepsverzekering naar een individueel contract vergt dus een aanzienlijke financiële inspanning. Een voorbeeld? Als je op 65 een individuele polis neemt, betaal je een premie die drie keer hoger is dan wanneer je dat op 20 zou doen. Hoe hoger je instapleeftijd, hoe hoger de premie. Een ander voorbeeld: als je tussen 55 en 59 jaar instapt, betaal je een toeslag van 70% op je maandpremie, zo raamt ziekenfonds Partena. Is er dan echt geen enkele manier om deze verhogingen te omzeilen? Toch wel. De Wet Verwilghen introduceerde het begrip 'voorfinanciering van de individuele voortzetting'. In mensentaal? Dit betekent dat je als werknemer de mogelijkheid hebt om een bijkomende individuele premie te betalen nog voor je naar een individuele verzekering overstapt. Ziekenfonds Partena biedt dit bijvoorbeeld aan via Hospitalia Continuïteit: zonder medische vragenlijst, zonder proeftijd en zonder bijkomende premie. Instappen moet uiterlijk in de maand die je 65ste verjaardag voorafgaat. Deze continuïteitsverzekering komt zelfs al tussen als aanvulling op je groepshospitalisatieverzekering voor wat betreft niet-vergoede hospitalisatiekosten, en dit tot 50 euro per dag. Dit is bijvoorbeeld ook zo bij Hospimut Plus Continuïteit van de Socialistische Mutualiteit Brabant. Hoeveel kost dergelijke continuïteitsverzekering? Naar wat we konden achterhalen ongeveer 100 euro per jaar als je tussen 50 en 54 jaar bent, bijna 200 euro wanneer je 55 tot 59 jaar oud bent, en om en bij de 250 euro vanaf je zestigste. Kan je voor deze hospitalisatieverzekering met individuele voortzetting enkel bij een handvol ziekenfondsen terecht? Nee, ook privéverzekeraar AG biedt die voorfinancieringsmogelijkheid aan voor het product AG Care Vision. Medewerkers die al een AG Care groepshospitalisatieverzekering hebben kunnen dan overstappen op een individueel contract. Met deze wachtpolis wordt je instapleeftijd voor het contract dus als het ware bevroren. Hoewel, het is eerder de premie op basis van je leeftijd die wordt bevroren, met uitzondering van de diverse indexeringen. En je kan dergelijke wachtpolis niet enkel als werknemer onderschrijven, ook je werkgever kan dit doen voor zijn personeel. De prijs? Moeilijk om hier een bedrag op te plakken, want de voorfinanciering hangt af van verschillende factoren, waaronder je leeftijd. Je vraagt best advies aan je makelaar. Tot slot trappen we hier nog een open deur in: voor de zorgverzekering geldt altijd de algemene regel hoe eerder je instapt, hoe minder gepeperd de premie is, want die wordt dan gespreid in de tijd.