De verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen heeft de regering-Michel vastgelegd in het regeerakkoord, maar daarin wordt niet concreet gemaakt wanneer de maatregel precies moet ingaan.

Volgens de Waalse zelfstandigenorganisatie UCM blijkt uit de budgettaire prognose van de federale regering dat de middelen pas over twee jaar worden vrijgemaakt. De UCM had gehoopt dat de gelijkschakeling al in 2015 zou gebeuren. Het optrekken van de laagste pensioenen voor zelfstandigen tot op het niveau van gewone loontrekkenden zou 101 miljoen euro kosten.

De verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen heeft de regering-Michel vastgelegd in het regeerakkoord, maar daarin wordt niet concreet gemaakt wanneer de maatregel precies moet ingaan. Volgens de Waalse zelfstandigenorganisatie UCM blijkt uit de budgettaire prognose van de federale regering dat de middelen pas over twee jaar worden vrijgemaakt. De UCM had gehoopt dat de gelijkschakeling al in 2015 zou gebeuren. Het optrekken van de laagste pensioenen voor zelfstandigen tot op het niveau van gewone loontrekkenden zou 101 miljoen euro kosten.