De verschillende pensioenhervormingen hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over ons pensioen. 'Wanneer kan ik ten vroegste met pensioen?' 'En hoeveel ga ik krijgen?' blijven dé vragen die iedereen bezighouden. Werk en pensioen zijn communicerende vaten: je loonbaan bepaalt je latere pensioenbedrag en of je tijdskrediet kan vragen. Vandaar dat het belangrijk is tijdens je carrière het overzicht van je tewerkstelling te behouden. De online toepassing mycareer.be biedt dat overzicht. Je vindt er zowel je vroegere jobs als je huidige baan terug, evenals je periode(s) van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, en dat ongeacht je statuut - werknemer, ambtenaar of zelfstandige. De gegevens waarop mycareer.be gebaseerd is komen van de aangiften die je werkgevers bij de sociale zekerheid deden, van sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen. Je loopbaan wordt voorgesteld als een tijdlijn, waarop je kan inzoomen zodat je ziet hoe lang je bij welke werkgever hebt gewerkt en hoeveel je hebt verdiend.
...

De verschillende pensioenhervormingen hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over ons pensioen. 'Wanneer kan ik ten vroegste met pensioen?' 'En hoeveel ga ik krijgen?' blijven dé vragen die iedereen bezighouden. Werk en pensioen zijn communicerende vaten: je loonbaan bepaalt je latere pensioenbedrag en of je tijdskrediet kan vragen. Vandaar dat het belangrijk is tijdens je carrière het overzicht van je tewerkstelling te behouden. De online toepassing mycareer.be biedt dat overzicht. Je vindt er zowel je vroegere jobs als je huidige baan terug, evenals je periode(s) van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, en dat ongeacht je statuut - werknemer, ambtenaar of zelfstandige. De gegevens waarop mycareer.be gebaseerd is komen van de aangiften die je werkgevers bij de sociale zekerheid deden, van sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen. Je loopbaan wordt voorgesteld als een tijdlijn, waarop je kan inzoomen zodat je ziet hoe lang je bij welke werkgever hebt gewerkt en hoeveel je hebt verdiend.Handig is dat je vanuit de online module mycareer.be kan doorklikken naar het luik mypension.be. Daar kan je zien welke de vroegst mogelijke datum is dat je met pensioen kan. Je komt er ook te weten welk pensioenbedrag je kan verwachten. En dat zowel op je vroegst mogelijke pensioendatum, als op de datum van je wettelijke pensioen (65 jaar vandaag, 66 jaar vanaf 2025, 67 jaar vanaf 2030), als wanneer je vandaag al zou stoppen met werken en tot je wettelijke pensioendatum niets meer zou doen (en ook geen werkloosheids- of andere uitkering zou krijgen). Het pensioenbedrag dat je te zien krijgt is een raming gebaseerd op je huidige werksituatie. Dus, hoe dichter je bij je pensioendatum staat, hoe realistischer de raming van je pensioenbedrag zal zijn.Je kan op mypension.be ook de optie 'Mijn aanvullend pensioen' aanklikken. Daar kom je te weten wat je groepsverzekering(en) tot op vandaag al hebben opgebracht.De bedenking die nogal wat mensen maken is of het wel zin heeft deze modules te testen als de spelregels voor het bekomen en berekenen van het pensioen voortdurend worden gewijzigd. Want wat bijvoorbeeld als ons pensioensysteem wordt omgevormd naar een puntensysteem, waarbij je net voor je pensioendatum te weten zal komen hoeveel geld een pensioenpunt écht waard is?De bedragen die je vandaag te zien krijgt op mypension.be geven je in elk geval een indicatie. Ze tonen ook het verschil in pensioen als je zou stoppen op je vroegst mogelijke pensioendatum en als je blijft doorwerken tot je wettelijke pensioenleeftijd. In die zin is de module dus zeker een bewustmaking voor wie denkt aan vroeger stoppen of minder werken.Het kan ook nooit kwaad je loopbaangegevens te controleren om te zien of alles erin staat. Want vind je onjuistheden in je pensioenrekening (mypension.be) of in je loopbaanoverzicht (mycareer.be), dan kan je altijd vragen om dat te onderzoeken. Je kan daarvoor terecht bij de dienst loopbaanbeheer van de Federale Pensioendienst: loopbaanbeheer@sfpd.fgov.be of bij het Contact Center mycareer: 02 509 90 90.