Tenzij u uw levensstijl radicaal omgooit zullen uw vaste kosten weinig of niet veranderen op het moment waarop u met pensioen gaat. Vanzelfsprekend wilt u ook graag over voldoende middelen beschikken om ten volle van deze nieuwe fase in uw leven te kunnen genieten. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, zult u voortuitziend moeten zijn en nu reeds een aantal maatregelen moeten nemen om uw pensioen voor te bereiden.

De Pensioenmeter van Delta Lloyd

Delta Lloyd Life ontwikkelde de digitale Pensioenmeter, een online tool die u eerst en vooral helpt om een schatting te bekomen van uw toekomstige pensioen. Maar de Pensioenmeter gaat nog een stapje verder en berekent op eenvoudige wijze uw 'pensioenkloof' of anders gezegd het verschil tussen uw gewenste pensioen en uw echte pensioen. Daartoe houdt de Pensioenmeter ook rekening met het bestaan van diverse vormen van aanvullend pensioen die u al dan niet voorzien hebt (groepsverzekering, pensioensparen enz.).

Op het einde van de rit stelt het programma voor om een afspraak te beleggen met een financieel raadgever van Delta Lloyd om een financieel plan uit te werken dat uw reële financiële middelen op uw pensioenleeftijd dichter bij het gewenste bedrag zal brengen.

Voor de berekeningen kunt u terecht op www.pensioenmeter.be. Om het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van de tool bijkomend te verhogen, lanceert Delta Lloyd Life de tool meteen ook op iPad en iPhone (Android volgt).

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Ook de Rijksdienst voor Pensioenen heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen om u te helpen bij het maken van een correcte schatting van uw toekomstig pensioen. Eerst en vooral zend de dienst automatisch aan elke loontrekkende of zelfstandige op het ogenblik waarop hij 55 jaar wordt, een pensioenraming. Deze raming maakt gebruik van uw loopbaangegevens als werknemer die reeds door de RVP werden gevalideerd.

Na de 55-jarige leeftijd kunt u ook een nieuwe raming van uw pensioen als werknemer aanvragen via het online-formulier, bijvoorbeeld om rekening te houden met een nieuwe loopbaankeuze (halftijdse betrekking, nieuw contract, etc.).

Kenuwpensioen.be Op deze website kunt u, ongeacht uw leeftijd, het bedrag van uw toekomstige pensioen simuleren. U moet enkel ingeven wanneer u gewerkt heeft, hoeveel u verdiend heeft en wat uw toekomstplannen zijn. Deze toepassing is beschikbaar voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
De nauwkeurigheid van het resultaat hangt vanzelfsprekend af van de juistheid van de gegevens die u invoert. U kunt deze gegevens op elk moment aanpassen.
www.kenuwpensioen.be

My Pension Iedereen die werknemer is of ooit geweest is, kan zich met zijn elektronische identiteitskaart (en de daartoe vereiste kaartlezer) of met een token inloggen op MyPension, het online pensioendossier van de RVP.
Dankzij de geïndividualiseerde en beveiligde toegang zijn al uw loopbaangegevens al voor u ingevuld en kunt u zien hoeveel uw pensioen als werknemer zou bedragen als u nu zou stoppen met werken. Vervolgens kunt u meer uitgebreide pensioensimulaties maken door die loopbaangegevens te exporteren naar 'Ken uw pensioen'. Daar kunt u ook eventuele periodes als zelfstandige of als ambtenaar toevoegen en uw toekomstige loopbaankeuzes ingeven.

De Pensioenpunten In België hebben werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk hun eigen pensioeninstelling. Als u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels hebt gewerkt, moest u daarom vroeger meerdere stappen ondernemen om informatie te krijgen over uw toekomstige) pensioen. Dat is nu verleden tijd.
De drie pensioeninstellingen hebben de handen in elkaar geslagen om één enkel contactpunt aan te bieden voor alle vragen over het pensioen, ongeacht het soort loopbaan. Deze nieuwe dienst kreeg de naam 'Pensioenpunt' en beschikt over 20 antennes over heel België. In elke antenne beantwoorden medewerkers van de drie pensioeninstellingen samen al uw vragen over het pensioen.
Klik hier om een Pensioenpunt in uw buurt te vinden.

Tenzij u uw levensstijl radicaal omgooit zullen uw vaste kosten weinig of niet veranderen op het moment waarop u met pensioen gaat. Vanzelfsprekend wilt u ook graag over voldoende middelen beschikken om ten volle van deze nieuwe fase in uw leven te kunnen genieten. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, zult u voortuitziend moeten zijn en nu reeds een aantal maatregelen moeten nemen om uw pensioen voor te bereiden.Delta Lloyd Life ontwikkelde de digitale Pensioenmeter, een online tool die u eerst en vooral helpt om een schatting te bekomen van uw toekomstige pensioen. Maar de Pensioenmeter gaat nog een stapje verder en berekent op eenvoudige wijze uw 'pensioenkloof' of anders gezegd het verschil tussen uw gewenste pensioen en uw echte pensioen. Daartoe houdt de Pensioenmeter ook rekening met het bestaan van diverse vormen van aanvullend pensioen die u al dan niet voorzien hebt (groepsverzekering, pensioensparen enz.).Op het einde van de rit stelt het programma voor om een afspraak te beleggen met een financieel raadgever van Delta Lloyd om een financieel plan uit te werken dat uw reële financiële middelen op uw pensioenleeftijd dichter bij het gewenste bedrag zal brengen.Voor de berekeningen kunt u terecht op www.pensioenmeter.be. Om het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van de tool bijkomend te verhogen, lanceert Delta Lloyd Life de tool meteen ook op iPad en iPhone (Android volgt).Ook de Rijksdienst voor Pensioenen heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen om u te helpen bij het maken van een correcte schatting van uw toekomstig pensioen. Eerst en vooral zend de dienst automatisch aan elke loontrekkende of zelfstandige op het ogenblik waarop hij 55 jaar wordt, een pensioenraming. Deze raming maakt gebruik van uw loopbaangegevens als werknemer die reeds door de RVP werden gevalideerd.Na de 55-jarige leeftijd kunt u ook een nieuwe raming van uw pensioen als werknemer aanvragen via het online-formulier, bijvoorbeeld om rekening te houden met een nieuwe loopbaankeuze (halftijdse betrekking, nieuw contract, etc.). Kenuwpensioen.be Op deze website kunt u, ongeacht uw leeftijd, het bedrag van uw toekomstige pensioen simuleren. U moet enkel ingeven wanneer u gewerkt heeft, hoeveel u verdiend heeft en wat uw toekomstplannen zijn. Deze toepassing is beschikbaar voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De nauwkeurigheid van het resultaat hangt vanzelfsprekend af van de juistheid van de gegevens die u invoert. U kunt deze gegevens op elk moment aanpassen.www.kenuwpensioen.be My Pension Iedereen die werknemer is of ooit geweest is, kan zich met zijn elektronische identiteitskaart (en de daartoe vereiste kaartlezer) of met een token inloggen op MyPension, het online pensioendossier van de RVP. Dankzij de geïndividualiseerde en beveiligde toegang zijn al uw loopbaangegevens al voor u ingevuld en kunt u zien hoeveel uw pensioen als werknemer zou bedragen als u nu zou stoppen met werken. Vervolgens kunt u meer uitgebreide pensioensimulaties maken door die loopbaangegevens te exporteren naar 'Ken uw pensioen'. Daar kunt u ook eventuele periodes als zelfstandige of als ambtenaar toevoegen en uw toekomstige loopbaankeuzes ingeven. De Pensioenpunten In België hebben werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk hun eigen pensioeninstelling. Als u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels hebt gewerkt, moest u daarom vroeger meerdere stappen ondernemen om informatie te krijgen over uw toekomstige) pensioen. Dat is nu verleden tijd. De drie pensioeninstellingen hebben de handen in elkaar geslagen om één enkel contactpunt aan te bieden voor alle vragen over het pensioen, ongeacht het soort loopbaan. Deze nieuwe dienst kreeg de naam 'Pensioenpunt' en beschikt over 20 antennes over heel België. In elke antenne beantwoorden medewerkers van de drie pensioeninstellingen samen al uw vragen over het pensioen. Klik hier om een Pensioenpunt in uw buurt te vinden.