Break@Work is bedoeld voor zowel loopbaanonderbreking in de openbare sector als voor tijdskrediet in de privésector en de thematische verloven in de beide sectoren (cf. ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen).

De ontwikkeling van deze toepassing komt voort uit de populariteit van de verschillende vormen van loopbaanonderbreking maar ook door de groeiende complexiteit van de reglementering inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking. In België kiezen meer en meer werknemers er namelijk voor om hun loopbaan voor een tijdje te onderbreken om hun beroepsactiviteiten en hun privéleven beter op elkaar af te stemmen.

Thematisch verlof het populairst

In 2017 zat 1 werknemer op 10 in één of andere vorm van loopbaanonderbreking. Het thematisch verlof is het populairst, gevolgd door het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking.

Minister Peeters: "Als we Werkbaar en Wendbaar Werk in de praktijk willen brengen, dan moeten we mensen de kans geven architect te worden van hun eigen carrière. Met Break@Work slaan we verder die weg in. Het is een zoveelste stap in de richting van een moderne, klantvriendelijke en laagdrempelige overheidsadministratie die het leven van de burger eenvoudiger maakt."

Een volledig beveiligde toegang

De werknemer logt in via zijn elektronische identiteitskaart (eID), een federaal token, itsme of via een persoonlijke code uit een mobiele toepassing. Na enkele vragen te hebben beantwoord, krijgt hij een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof waarop hij nog recht heeft. Break@Work is toegankelijk via computer, tablet en smartphone.

Je kan de toepassing vinden via www.breakatwork.be of via de website van de RVA www.rva.be.

Break@Work is bedoeld voor zowel loopbaanonderbreking in de openbare sector als voor tijdskrediet in de privésector en de thematische verloven in de beide sectoren (cf. ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen).De ontwikkeling van deze toepassing komt voort uit de populariteit van de verschillende vormen van loopbaanonderbreking maar ook door de groeiende complexiteit van de reglementering inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking. In België kiezen meer en meer werknemers er namelijk voor om hun loopbaan voor een tijdje te onderbreken om hun beroepsactiviteiten en hun privéleven beter op elkaar af te stemmen.In 2017 zat 1 werknemer op 10 in één of andere vorm van loopbaanonderbreking. Het thematisch verlof is het populairst, gevolgd door het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking.Minister Peeters: "Als we Werkbaar en Wendbaar Werk in de praktijk willen brengen, dan moeten we mensen de kans geven architect te worden van hun eigen carrière. Met Break@Work slaan we verder die weg in. Het is een zoveelste stap in de richting van een moderne, klantvriendelijke en laagdrempelige overheidsadministratie die het leven van de burger eenvoudiger maakt."De werknemer logt in via zijn elektronische identiteitskaart (eID), een federaal token, itsme of via een persoonlijke code uit een mobiele toepassing. Na enkele vragen te hebben beantwoord, krijgt hij een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof waarop hij nog recht heeft. Break@Work is toegankelijk via computer, tablet en smartphone.Je kan de toepassing vinden via www.breakatwork.be of via de website van de RVA www.rva.be.