In de tweede helft van 2017 heeft het Leuvense onderzoeksbureau GfK bij particulieren, zelfstandigen en kmo's gepeild naar hun mening over verzekeraars en hun ervaringen met verzekeringen. Vergeleken bij de vorige studie in 2014 blijft de reputatie van de sector stabiel. Bij de kmo's zijn de imagoscores zelfs wat positiever dan drie jaar geleden. De dienstverlening en de klantgerichtheid zijn de voornaamste redenen van verbetering. Het gevoel dat verzekeringen duurder worden leidt bij sommigen dan weer tot een negatiever beeld. De factoren die het beeld over verzekeringen het meest beïnvloeden zijn: eigen ervaringen met verzekeringen (77%) en verhalen van collega's en vrienden (13%).

Vijf types

Uit de bevraging werden vier types gebruikers gedistilleerd: de zekerheidszoeker, de gemakszoeker, de efficiëntiezoeker, de onafhankelijke consument en de autonome doe-het-zelver

Het mag wat duidelijker

In de reputatiemeting legt Assuralia onder meer een reeks stellingen voor waarmee je al dan niet akkoord kan gaan. Over bepaalde thema's neemt de Belg een opvallend standpunt in.

Slechts 23% van de ondervraagden vindt verzekeringsproducten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. Verzekeringen blijven een complexe materie. Wel verrassend en positief voor de sector is het feit dat de meerderheid aangeeft dat zijn verzekeraar inspanningen doet op het vlak van duidelijkheid en informatie (bv. door het gebruik van klare taal). 69% van de particulieren vinden dat er teveel documenten moeten gelezen en getekend worden. Daar kan de wetgever iets aan doen.

Valsspelers jagen de premies omhoog

Ja, er wordt opgelicht. De Belg beseft goed dat verzekeringen gevoelig zijn voor fraude. 62% gaat akkoord met de stelling dat we te veel premie betalen omdat er valsspelers zijn. En slechts 45% meent dat de meeste personen eerlijk zijn bij het aangeven van een schadegeval.

Niet mee betalen voor fout gedrag

Eén van de doelstellingen van de Bob-campagnes, waarvan Assuralia de voornaamste sponsor is, betreft het minder sociaal aanvaardbaar maken van de combinatie drinken én rijden. Uit de reputatiemeting blijkt alvast dat de Belg niet meer wil mee betalen voor dergelijk fout gedrag. 69% van de ondervraagden vindt dat wie onder invloed een ongeval veroorzaakt zelf moet opdraaien voor de kosten in plaats van de verzekering.

Verzekeringen en privacy

In de bevraging wordt ook gepeild naar hoe ver mensen bereid zijn hun privacy 'op te geven' om een voordeel te krijgen. Algemeen kunnen we zeggen dat particulieren niet openstaan om privé gegevens te laten gebruiken om aangepaste premies te krijgen. Bijvoorbeeld: je rijgedrag laten volgen in ruil voor een aangepaste premie.

Wat is de ideale verzekeraar?

Uit de bevraging werd ook een top drie samengesteld van de eigenschappen die een ideale verzekeraar zou moeten hebben. Die zijn:

1. Hij handelt snel en zonder veel gedoe

2. Hij verdedigt mijn belangen

3. Hij heeft eenvoudige en duidelijke producten en diensten

"Assuralia wil dit voorjaar de resultaten van de reputatiemeting verder analyseren om samen met de bedrijfsleiders van de sector acties te ondernemen die de verwachtingen van de consumenten helpen inlossen en op die manier bijdragen tot de goede naam van de branche", aldus Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia.

info@assuralia.be, www.assuralia.be)

In de tweede helft van 2017 heeft het Leuvense onderzoeksbureau GfK bij particulieren, zelfstandigen en kmo's gepeild naar hun mening over verzekeraars en hun ervaringen met verzekeringen. Vergeleken bij de vorige studie in 2014 blijft de reputatie van de sector stabiel. Bij de kmo's zijn de imagoscores zelfs wat positiever dan drie jaar geleden. De dienstverlening en de klantgerichtheid zijn de voornaamste redenen van verbetering. Het gevoel dat verzekeringen duurder worden leidt bij sommigen dan weer tot een negatiever beeld. De factoren die het beeld over verzekeringen het meest beïnvloeden zijn: eigen ervaringen met verzekeringen (77%) en verhalen van collega's en vrienden (13%). Uit de bevraging werden vier types gebruikers gedistilleerd: de zekerheidszoeker, de gemakszoeker, de efficiëntiezoeker, de onafhankelijke consument en de autonome doe-het-zelverIn de reputatiemeting legt Assuralia onder meer een reeks stellingen voor waarmee je al dan niet akkoord kan gaan. Over bepaalde thema's neemt de Belg een opvallend standpunt in. Slechts 23% van de ondervraagden vindt verzekeringsproducten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. Verzekeringen blijven een complexe materie. Wel verrassend en positief voor de sector is het feit dat de meerderheid aangeeft dat zijn verzekeraar inspanningen doet op het vlak van duidelijkheid en informatie (bv. door het gebruik van klare taal). 69% van de particulieren vinden dat er teveel documenten moeten gelezen en getekend worden. Daar kan de wetgever iets aan doen. Ja, er wordt opgelicht. De Belg beseft goed dat verzekeringen gevoelig zijn voor fraude. 62% gaat akkoord met de stelling dat we te veel premie betalen omdat er valsspelers zijn. En slechts 45% meent dat de meeste personen eerlijk zijn bij het aangeven van een schadegeval. Eén van de doelstellingen van de Bob-campagnes, waarvan Assuralia de voornaamste sponsor is, betreft het minder sociaal aanvaardbaar maken van de combinatie drinken én rijden. Uit de reputatiemeting blijkt alvast dat de Belg niet meer wil mee betalen voor dergelijk fout gedrag. 69% van de ondervraagden vindt dat wie onder invloed een ongeval veroorzaakt zelf moet opdraaien voor de kosten in plaats van de verzekering. In de bevraging wordt ook gepeild naar hoe ver mensen bereid zijn hun privacy 'op te geven' om een voordeel te krijgen. Algemeen kunnen we zeggen dat particulieren niet openstaan om privé gegevens te laten gebruiken om aangepaste premies te krijgen. Bijvoorbeeld: je rijgedrag laten volgen in ruil voor een aangepaste premie. Uit de bevraging werd ook een top drie samengesteld van de eigenschappen die een ideale verzekeraar zou moeten hebben. Die zijn: 1. Hij handelt snel en zonder veel gedoe 2. Hij verdedigt mijn belangen 3. Hij heeft eenvoudige en duidelijke producten en diensten "Assuralia wil dit voorjaar de resultaten van de reputatiemeting verder analyseren om samen met de bedrijfsleiders van de sector acties te ondernemen die de verwachtingen van de consumenten helpen inlossen en op die manier bijdragen tot de goede naam van de branche", aldus Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia.info@assuralia.be, www.assuralia.be)