"Na een knieblessure wou ik mijn fitnessabonnement opzeggen. Maar het fitnesscentrum weigerde mijn medisch attest en dreigde ermee klacht neer te leggen bij de Orde van Geneesheren omdat mijn arts een vals attest zou hebben uitgereikt!"
...

"Na een knieblessure wou ik mijn fitnessabonnement opzeggen. Maar het fitnesscentrum weigerde mijn medisch attest en dreigde ermee klacht neer te leggen bij de Orde van Geneesheren omdat mijn arts een vals attest zou hebben uitgereikt!"(LUC T., NAMEN)"Ik heb een jaar gefitnest, maar wou mijn abonnement niet verlengen. Toch werd er elke maand nog geld van mijn rekening gehaald."(FRANCOISE P., UKKEL)Door het grote aantal klachten werd eind 2015 een gedragscode voor fitnesscentra opgesteld. Centra die de code ondertekenen verbinden er zich expliciet toe de code na te leven. Doen ze dat niet, dan misleiden ze de consument en kan een straf volgen (van een waarschuwing met de vraag hun gedrag aan te passen tot boetes van € 60.000). Ondanks deze gedragscode krijgen de FOD Economie en Test-Aankoop nog heel wat klachten (761 in 2016), vooral over de opzegging van het contract.De gedragscode zegt niets over de stilzwijgende verlenging. Dus geldt ook hier de algemene regel: een stilzwijgende verlenging is enkel geldig als de clausule in vet, in een apart kadertje op de voorzijde van de eerste pagina van je contract wordt vermeld. Verder moeten ook de gevolgen ervan worden vermeld en de uiterste datum waarop jij je als consument tegen deze stilzwijgende verlenging kunt verzetten. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan mag het fitnesscentrum jouw contract verlengen zonder dat jij daar expliciet toestemming voor geeft. Na een eerste stilzwijgende verlenging kan jij de overeenkomst opzeggen mits je een opzeggingstermijn van twee maanden in acht neemt, maar zonder vergoeding.Bij een medisch letsel. De gedragscode bepaalt dat je je contract van bepaalde of onbepaalde duur kunt opzeggen zonder opzeggingstermijn of vergoeding als je door een medisch letsel definitief niet meer kunt sporten of fitnessen. Je bevestigt deze vorm van overmacht met een medisch attest. Kan je minstens één maand niet sporten (maar dus niet definitief), dan wordt jouw contract geschorst en herneemt het nadien. Ook hier heb je een medisch attest nodig.Kan je langer dan twee maanden niet sporten door een letsel of ziekte, dan kan je ook de aanbeveling van de Commissie voor onrechtmatige bedingen inroepen, die stelt dat je in dat geval je contract kunt stopzetten. Maar dit is enkel een aanbeveling. Eventueel moet een rechter oordelen.Bij een verhuis. Het is niet omdat je verhuist dat je je fitnesscontract kunt opzeggen. Dit is geen overmacht. Tenzij eventueel als je aantoont dat je verplicht bent om te verhuizen voor je job. Hierover kan je onderhandelen.