"Ik ben 70 jaar en vind het stilaan tijd om een testament te maken. Graag zou ik mijn kinderen meer nalaten dan het wettelijk deel. Ik ben getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen en leef al sinds 1984 niet meer samen met mijn echtgenoot. Maar omdat we nooit echt gescheiden zijn, moet ik mezelf voor de opmaak van mijn testament nog als getrouwd beschouwen. Of bestaat er een manier om daar onderuit te komen?"

Uw kinderen zijn reservataire erfgenamen (erfgenamen die in elk geval recht hebben op een deel van uw erfenis). U moet hen elk minstens 1/3de van uw nalatenschap toebedelen, dit is namelijk hun reservatair deel. In een testament kunt u hen in principe meer toekennen dan 1/3de maar ook uw echtgenoot is een reservataire erfgenaam! In principe erft de langstlevende echtgenoot minstens het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap, met als minimum het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Toch bestaat er een mogelijkheid om uw echtgenoot, met wie u al jaren niet meer samenwoont, te 'onterven'. Daarvoor moeten echter een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • u moet uitdrukkelijk in uw testament vermelden dat u uw echtgenoot wenst te onterven (u moet dus een ontervend testament opstellen)
  • de echtgenoten moeten op het moment van overlijden gedurende meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven, wat in uw geval geen probleem is
  • de erflater (u in dit geval) moet voor zijn overlijden een afzonderlijk verblijf gevorderd hebben bij de rechter. De echtgenoten mogen nadien niet opnieuw zijn gaan samenwonen.
"Ik ben 70 jaar en vind het stilaan tijd om een testament te maken. Graag zou ik mijn kinderen meer nalaten dan het wettelijk deel. Ik ben getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen en leef al sinds 1984 niet meer samen met mijn echtgenoot. Maar omdat we nooit echt gescheiden zijn, moet ik mezelf voor de opmaak van mijn testament nog als getrouwd beschouwen. Of bestaat er een manier om daar onderuit te komen?"Uw kinderen zijn reservataire erfgenamen (erfgenamen die in elk geval recht hebben op een deel van uw erfenis). U moet hen elk minstens 1/3de van uw nalatenschap toebedelen, dit is namelijk hun reservatair deel. In een testament kunt u hen in principe meer toekennen dan 1/3de maar ook uw echtgenoot is een reservataire erfgenaam! In principe erft de langstlevende echtgenoot minstens het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap, met als minimum het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Toch bestaat er een mogelijkheid om uw echtgenoot, met wie u al jaren niet meer samenwoont, te 'onterven'. Daarvoor moeten echter een aantal voorwaarden voldaan zijn: