Dokters zijn ook mensen. En mensen maken fouten. Als de schade die een patiënt lijdt het gevolg is van een fout die de arts heeft gemaakt, is die arts aansprakelijk en moet hij het slachtoffer vergoeden (zelf of via zijn verzekeraar). Maar dat is niet altijd het geval. Als de arts geen fout heeft gemaakt en er loopt toch iets mis, dan gaat het om een medisch ongeval. Gelukkig bestaat er sinds een aantal jaren een fonds dat ook in dat geval schadelijders vergoedt.
...