Er bestaat geen wettelijke verplichting voor bewoners van een appartementsgebouw om de deur aan de staatkant te sluiten. Wel kunt u uw reglement van inwendige orde nakijken of daar iets over het sluiten van de deuren instaat. Is dat niet het geval, dan kunt u trachten de andere bewoners te overtuigen van de risico's voor de veiligheid en kunt u hen vragen erop te letten dat de deur altijd gesloten blijft. Wellicht zullen de meeste mede-eigenaars even bekommerd zijn om de veiligheid als u.

Krijgt u geen respons van de andere bewoners, noch van de syndicus, dan neemt u het best contact met uw verhuurder, de eigenaar van het appartement. U kunt hem vragen de kwestie aan te kaarten bij de syndicus om ze op de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars aan bod te laten komen. Dan is de syndicus verplicht om het probleem tenminste op tafel te brengen.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor bewoners van een appartementsgebouw om de deur aan de staatkant te sluiten. Wel kunt u uw reglement van inwendige orde nakijken of daar iets over het sluiten van de deuren instaat. Is dat niet het geval, dan kunt u trachten de andere bewoners te overtuigen van de risico's voor de veiligheid en kunt u hen vragen erop te letten dat de deur altijd gesloten blijft. Wellicht zullen de meeste mede-eigenaars even bekommerd zijn om de veiligheid als u. Krijgt u geen respons van de andere bewoners, noch van de syndicus, dan neemt u het best contact met uw verhuurder, de eigenaar van het appartement. U kunt hem vragen de kwestie aan te kaarten bij de syndicus om ze op de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars aan bod te laten komen. Dan is de syndicus verplicht om het probleem tenminste op tafel te brengen.