Er bestaat geen wettelijke verplichting voor bewoners van een appartementsgebouw om de deur aan de staatkant te sluiten. Wel kunt u uw reglement van inwendige orde nakijken of daar iets over het sluiten van de deuren instaat. Is dat niet het geval, dan kunt u trachten de andere bewoners te overtuigen van de risico's voor de veiligheid en kunt u hen vragen erop te letten dat de deur altijd gesloten blijft. Wellicht zullen de meeste mede-eigenaars even bekommerd zijn om de veiligheid als u.

Krijgt u geen respons van de andere bewoners, noch van de syndicus, dan neemt u het best contact met uw verhuurder, de eigenaar van het appartement. U kunt hem vragen de kwestie aan te kaarten bij de syndicus om ze op de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars aan bod te laten komen. Dan is de syndicus verplicht om het probleem tenminste op tafel te brengen.