"Het is belangrijk dat we al je gegevens hebben", benadrukt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst. "Om je exacte pensioendatum te berekenen, hebben we een overzicht nodig van je hele loopbaan. Vandaag ontbreken vaak de loopbaangegevens uit het buitenland. MyPension.be berekent je pensioen ook altijd op basis van de huidige wetgeving. Die kan in de loop der jaren veranderen. Hoe dan ook: wijzigt je situatie, dan zie je daar drie maanden later de weerslag van op je pensioen."
...

"Het is belangrijk dat we al je gegevens hebben", benadrukt Giselda Curvers van de Federale Pensioendienst. "Om je exacte pensioendatum te berekenen, hebben we een overzicht nodig van je hele loopbaan. Vandaag ontbreken vaak de loopbaangegevens uit het buitenland. MyPension.be berekent je pensioen ook altijd op basis van de huidige wetgeving. Die kan in de loop der jaren veranderen. Hoe dan ook: wijzigt je situatie, dan zie je daar drie maanden later de weerslag van op je pensioen." In MyPension.be krijg je meestal twee bedragen te zien: het pensioen dat je zal krijgen op jouw vroegst mogelijke pensioendatum - als je voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan - en het pensioen dat je zal krijgen op je wettelijke pensioendatum. "Hier krijg je al een eerste keuze", legt Giselda Curvers uit. "Heb je lang genoeg gewerkt en ben je oud genoeg, dan zal je vroeger kunnen stoppen dan op 65 jaar (66 vanaf 2025, 67 vanaf 2030). Dit is jouw vroegst mogelijke datum. Onder deze twee bedragen staat een kadertje 'Voeg nieuwe pensioendatum toe'. Hier kan je een datum aanduiden tussen je vroegst mogelijke en je wettelijke pensioendatum. "We hebben gemerkt dat koppels vaak graag samen met pensioen gaan, of dat mensen graag zelf een specifieke datum kiezen, bijvoorbeeld 1 januari. Daarom hebben we die mogelijkheid toegevoegd", geeft Giselda Curvers mee. Als je MyPension.be opent met je eID of itsme, en je klikt op 'Mijn pensioen plannen', zie je een kader 'Bereken de impact van een loopbaanverandering op uw pensioen'. Hier krijg je de mogelijkheden te zien die voor jou van toepassing zijn. Dat kunnen er vier zijn. Maar voor je je aan simulaties waagt, geeft Giselda Curvers nog tips mee bij elk van de vier mogelijkheden. "Enkel als je vandaag loontrekkend bent, krijg je deze mogelijkheid te zien. Voor ambtenaren, zelfstandigen, of wie in verschillende stelsels werkt, kan deze simulatie momenteel (nog) niet." Ook niet onbelangrijk: "Stel dat je 4/5 gaat werken in het kader van een landingsbaan, dan wordt de gelijkstelling van je niet-gewerkte dag vandaag niet meegenomen in de simulatie. Je zal dus een hoger pensioen krijgen dan de raming die je te zien krijgt. In een volgende fase zal wel rekening gehouden worden met deze gelijkstelling." En verder: "Je kan evenmin aangeven dat je voor een beperkte periode meer of minder wilt werken. Als je een verandering aanbrengt - bv. op 1/11/ 2021 wil je gedurende vijf jaar 80% i.p.v. 100% werken - dan wordt die 80% doorgerekend tot het einde van je loopbaan en niet enkel voor vijf jaar." "Hier zie je wat de gevolgen zijn als je tijdens je loopbaan van zelfstandige of ambtenaar overstapt naar het statuut van loontrekkende. In omgekeerde richting kan je nog geen simulatie maken", verduidelijkt Giselda Curvers. Ook al kan je nog niet met pensioen, niemand kan je beletten om te stoppen met werken. We hebben het over een vrijwillige keuze, niet over een ontslag. Je zal dus ook geen RVA-uitkering krijgen en geen pensioengelijkstelling voor de periode die je niet (meer) werkt. Hier krijg je te zien hoeveel pensioen jij in dat geval zal krijgen op je pen-sioendatum. "We gaan altijd uit van je vroegst mogelijke datum", legt Giselda Curvers uit. "Voldoe je niet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, dan telt je wettelijke pensioendatum." "Tot 30 november 2020 kon je studiejaren afkopen aan een gunstig tarief. Vandaag betaal je heel wat meer. Studiejaren afkopen gebeurt dan ook niet zo vaak", geeft Giselda Curvers mee. Ook ambtenaren betalen vandaag als ze studiejaren willen afkopen.