Wie als loontrekkende langer dan 1 maand (bedienden) of 1 week (arbeiders) van het werk afwezig is door ziekte of ongeval, krijgt ziekte-uitkeringen door het Riziv. Let op: u moet zélf het ziekenfonds verwittigen als u langer afwezig bent dan de periode van gewaarborgd loon. Doet u dat niet of te laat, dan kunt u 10% van uw uitkering verliezen, die toch al een heel stuk minder dan uw loon bedraagt.

Dan komt het moment waarop terugkeren naar het werk stilaan mogelijk wordt. Hopelijk kunt u het werk volledig hervatten, maar voor wie dit niet haalbaar is, bestaat er een systeem van 'toegelaten arbeid', waarbij u uw ziekte-uitkeringen mag combineren met een loon. Dit systeem bestaat ook voor zelfstandigen. Let wel, er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

Voorwaarden

- Uiteraard moet ook uw werkgever akkoord zijn dat u het werk deeltijds hervat. U kunt dit systeem niet 'afdwingen'. Uw werkgever kan er bijvoorbeeld ook een maximumduur aan koppelen. Ook op het vlak van de inhoud van uw werk moet u afspraken maken met uw werkgever.

- U mag niet teveel hersteld zijn! U moet nog minstens 50% arbeidsongeschikt zijn, want onder deze grens wordt u als arbeidsgeschikt beschouwd en kunt u geen ziekte-uitkeringen krijgen.

WEETJE De meeste adviserende geneesheren besluiten hieruit dat de tewerkstelling dan ook maximum 50% (dus halftijds) bedraagt, maar dat staat niet als dusdanig in de wet! Dit is belangrijk om weten bij een eventuele discussie met uw adviserend geneesheer. Uiteraard mag u ook minder werken. Een paar uur per week bijvoorbeeld is ook mogelijk.

- De wet legt geen maximumduur op aan het systeem van de toegelaten arbeid. Dus in principe bent u niet verplicht om na verloop van tijd over te stappen naar een voltijds arbeidsstelsel. Maar sommige adviserende geneesheren zijn van mening dat dat wel de bedoeling zou moeten zijn. Informeer u dus goed bij de geneesheer van uw ziekenfonds.

- NIEUW Tothiertoe had u de toestemming van het ziekenfonds nodig om het werk deeltijds te hervatten. Het was dus niet voldoende als uw behandelende arts een attest maakte, u moest echt de formele toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds vragen vooraleer u in het systeem van de 'toegelaten arbeid' kon stappen. Dat verandert. Het koninklijk besluit dat de voorwaarden voor deze vorm van 'toegelaten arbeid' wijzigt, is op 2 april 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (kb 12 maart 2013). Als u voortaan het werk deeltijds wenst te hervatten, dan kunt u dit zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer. De toelating blijft wel vereist, maar het is geen voorafgaande voorwaarde meer om het werk gedeeltelijk te hervatten. U moet voortaan enkel de adviserend geneesheer verwittigen, ten laatste de dag van uw deeltijdse werkhervatting.

Info: www.courard.belgium.be

Wie als loontrekkende langer dan 1 maand (bedienden) of 1 week (arbeiders) van het werk afwezig is door ziekte of ongeval, krijgt ziekte-uitkeringen door het Riziv. Let op: u moet zélf het ziekenfonds verwittigen als u langer afwezig bent dan de periode van gewaarborgd loon. Doet u dat niet of te laat, dan kunt u 10% van uw uitkering verliezen, die toch al een heel stuk minder dan uw loon bedraagt.Dan komt het moment waarop terugkeren naar het werk stilaan mogelijk wordt. Hopelijk kunt u het werk volledig hervatten, maar voor wie dit niet haalbaar is, bestaat er een systeem van 'toegelaten arbeid', waarbij u uw ziekte-uitkeringen mag combineren met een loon. Dit systeem bestaat ook voor zelfstandigen. Let wel, er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. - Uiteraard moet ook uw werkgever akkoord zijn dat u het werk deeltijds hervat. U kunt dit systeem niet 'afdwingen'. Uw werkgever kan er bijvoorbeeld ook een maximumduur aan koppelen. Ook op het vlak van de inhoud van uw werk moet u afspraken maken met uw werkgever.- U mag niet teveel hersteld zijn! U moet nog minstens 50% arbeidsongeschikt zijn, want onder deze grens wordt u als arbeidsgeschikt beschouwd en kunt u geen ziekte-uitkeringen krijgen.WEETJE De meeste adviserende geneesheren besluiten hieruit dat de tewerkstelling dan ook maximum 50% (dus halftijds) bedraagt, maar dat staat niet als dusdanig in de wet! Dit is belangrijk om weten bij een eventuele discussie met uw adviserend geneesheer. Uiteraard mag u ook minder werken. Een paar uur per week bijvoorbeeld is ook mogelijk.- De wet legt geen maximumduur op aan het systeem van de toegelaten arbeid. Dus in principe bent u niet verplicht om na verloop van tijd over te stappen naar een voltijds arbeidsstelsel. Maar sommige adviserende geneesheren zijn van mening dat dat wel de bedoeling zou moeten zijn. Informeer u dus goed bij de geneesheer van uw ziekenfonds.- NIEUW Tothiertoe had u de toestemming van het ziekenfonds nodig om het werk deeltijds te hervatten. Het was dus niet voldoende als uw behandelende arts een attest maakte, u moest echt de formele toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds vragen vooraleer u in het systeem van de 'toegelaten arbeid' kon stappen. Dat verandert. Het koninklijk besluit dat de voorwaarden voor deze vorm van 'toegelaten arbeid' wijzigt, is op 2 april 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (kb 12 maart 2013). Als u voortaan het werk deeltijds wenst te hervatten, dan kunt u dit zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer. De toelating blijft wel vereist, maar het is geen voorafgaande voorwaarde meer om het werk gedeeltelijk te hervatten. U moet voortaan enkel de adviserend geneesheer verwittigen, ten laatste de dag van uw deeltijdse werkhervatting. Info: www.courard.belgium.be