Op basis van afspraken in de Nationale Arbeidsraad werd voor de duur van de Covid-19-crisis een aangepast model van medisch getuigschrift uitgewerkt, dat een arts kan gebruiken, zowel bij fysieke raadplegingen als bij telefonische contacten. Het gaat om een uniform model dat voor alle ondernemingen geldt.

Het toepassingsgebied van het betrokken attest zal uitgebreid worden naar alle personen, ongeacht hun sociaal statuut. Het model van de getuigschriften wordt op 4 mei 2020 op de website van het Riziv gepubliceerd en wordt deze week ook in de softwarepakketten van de huisartsen geïntegreerd.

Dat getuigschrift is van toepassing voor twee situaties:

  • de werknemer is arbeidsongeschikt;
  • de werknemer is geschikt om te werken maar mag zich niet verplaatsen en zich dus niet naar zijn werk begeven (hij moet in quarantaine blijven).

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn de gewone ziekte-uitkeringen bekomen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.

Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen kunnen genieten van doorbetaling van hun loon voor zover telewerk mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift dat zij aan de werkgever overmaken een uitkering van tijdelijke werkloosheid bekomen.

Zelfstandigen die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.

Op basis van afspraken in de Nationale Arbeidsraad werd voor de duur van de Covid-19-crisis een aangepast model van medisch getuigschrift uitgewerkt, dat een arts kan gebruiken, zowel bij fysieke raadplegingen als bij telefonische contacten. Het gaat om een uniform model dat voor alle ondernemingen geldt.Het toepassingsgebied van het betrokken attest zal uitgebreid worden naar alle personen, ongeacht hun sociaal statuut. Het model van de getuigschriften wordt op 4 mei 2020 op de website van het Riziv gepubliceerd en wordt deze week ook in de softwarepakketten van de huisartsen geïntegreerd.Dat getuigschrift is van toepassing voor twee situaties:Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn de gewone ziekte-uitkeringen bekomen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen kunnen genieten van doorbetaling van hun loon voor zover telewerk mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift dat zij aan de werkgever overmaken een uitkering van tijdelijke werkloosheid bekomen.Zelfstandigen die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.