Je hebt schade opgelopen aan je woning. Een expert van je verzekeringsmaatschappij komt langs om de schade te ramen, maar je bent niet tevreden met het voorgestelde bedrag. Dan kan het de moeite lonen om een technische tegendeskundige in te schakelen om je bezwaren kracht bij te zetten. Het gebeurt trouwens steeds vaker dat klanten die schade hebben geleden een ongunstige beslissing of ontoereikend schadevergoedingsvoorstel aanvechten. Zo werd na de overstromingen in Wallonië in 2021 liefst 20% tot 25% van de verzekeringsdossiers aan een tegenexpertise onderworpen.
...

Je hebt schade opgelopen aan je woning. Een expert van je verzekeringsmaatschappij komt langs om de schade te ramen, maar je bent niet tevreden met het voorgestelde bedrag. Dan kan het de moeite lonen om een technische tegendeskundige in te schakelen om je bezwaren kracht bij te zetten. Het gebeurt trouwens steeds vaker dat klanten die schade hebben geleden een ongunstige beslissing of ontoereikend schadevergoedingsvoorstel aanvechten. Zo werd na de overstromingen in Wallonië in 2021 liefst 20% tot 25% van de verzekeringsdossiers aan een tegenexpertise onderworpen. Waarom een tegenexpert inschakelen bij een schadegeval? We vroegen het aan Adrien Bajart van expertisebureau EAB. "De expert die door de verzekeraar wordt gestuurd is zeker deskundig, maar werkt wel voor deze verzekeringsmaatschappij en niet voor de verzekerde. Zijn klant is in de eerste plaats de verzekeraar. Maar zonder advocaat is het voor de verzekerde moeilijk om naar de rechtbank te stappen. Welnu, zo'n contra-expert moet je zien als de advocaat van het slachtoffer van een brand, natuurramp, waterschade enz. Als verzekerde sta je immers vaak machteloos tegenover de omvang van de stappen die je moeten ondernemen om een billijke vergoeding te krijgen. Maar als verzekerde heb je in geval van schade wel de vrije keuze van een expert. Dit gebeurt op basis van een eenvoudig mandaat. De tegenexpert neemt dan de rol van technisch adviseur op zich en vertegenwoordigt de verzekerde ten aanzien van de verzekeraar, makelaar, andere expert..." "Wat ons onderscheidt van de expert van de verzekeraar", vervolgt Bajart, "is dat wij meer willen aansluiten bij de werkelijke materiële schade. Daarom stellen niet alle verzekeraars ons werk op prijs. Sommigen raden hun verzekerden af om een tweede expert in te schakelen, onder het voorwendsel dat dit de procedure verlengt. Maar wij behartigen de belangen van onze klanten." Adrien Bajart wijst erop dat een technisch adviseur van een verzekerde rekening moet houden met elke ontregeling die door het schadegeval is veroorzaakt en alle schade zorgvuldig moet berekenen, om zo dicht mogelijk het volledige verlies te benaderen: een onroerend goed dat niet meer kan worden bewoond, schade aan de inboedel, een herhuisvesting en zelfs specifieke zaken zoals puin ruimen of de heropbouw, enz. Voor 100.000 euro schade aan totale heropbouw, bedragen de kosten van de tegendeskundige ongeveer 5.000 euro. "Ons honorarium wordt voor 50 tot 60% gedekt door de verzekeraar. De meeste woningpolissen en brandverzekeringen voorzien in hun algemene voorwaarden een forfaitaire tussenkomst. Maar als je brandpolis ook een verzekering rechtsbijstand omvat, dan kan je vaak gratis een beroep doen op een eigen expert, op enkele uitzonderingen na (Ethias, Belfius). Heb je een globale rechtsbijstandsverzekering afgesloten, bijvoorbeeld bij DAS of ARAG, dan wordt ook daar het honorarium voor 100% terugbetaald. De kosten voor de tegenexpertise zijn dan meestal gedekt.