Ter herinnering: de ʺCommissie Zware Beroepenʺ binnen het NPC had akte genomen van 4 categorieën van criteria die werden gedefinieerd in het kader van de discussies met betrekking tot de publieke sector:

  • Belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting
  • Belastende werkorganisatie
  • Belastend omwille van verhoogde veiligheidsrisico's
  • Belasting van mentale of emotionele aard

Op basis hiervan zijn de sociale partners overeengekomen precieze, objectieve, controleerbare, meetbare en registreerbare criteria voor de zwaarte van een beroep te definiëren die toelaten de beroepscategorieën te identificeren die zullen kunnen genieten van voordeligere modaliteiten wat betreft het pensioen.

De erkenning van de zwaarte van een beroep zal toelaten de oppensioenstelling te vervroegen en/of het pensioenbedrag te valoriseren.

Nu al zijn de sociale partners overeengekomen om de situatie van de werkenden die een handicap hebben of aan een zware ziekte lijden, mee in aanmerking te nemen.

Ter herinnering: de ʺCommissie Zware Beroepenʺ binnen het NPC had akte genomen van 4 categorieën van criteria die werden gedefinieerd in het kader van de discussies met betrekking tot de publieke sector:Op basis hiervan zijn de sociale partners overeengekomen precieze, objectieve, controleerbare, meetbare en registreerbare criteria voor de zwaarte van een beroep te definiëren die toelaten de beroepscategorieën te identificeren die zullen kunnen genieten van voordeligere modaliteiten wat betreft het pensioen. De erkenning van de zwaarte van een beroep zal toelaten de oppensioenstelling te vervroegen en/of het pensioenbedrag te valoriseren. Nu al zijn de sociale partners overeengekomen om de situatie van de werkenden die een handicap hebben of aan een zware ziekte lijden, mee in aanmerking te nemen.