Van werk veranderen

Als je van werkgever verandert, heb je de keuze:

  • ofwel laat je je oude groepsverzekering 'slapen'. Er worden geen premies meer gestort, maar de rente loopt door. Financieel is dit meestal de beste keuze omdat je dan aan de oude (en betere) voorwaarden verzekerd blijft. Let wel: het is mogelijk dat je winstdeelname vervalt. En ook de overlijdensdekking zal meestal vervallen. Als dat zo is, kan je ze behouden door over te stappen naar een onthaalstructuur, een soort wachtrekening in een apart contract (weliswaar met lagere rente).
  • ofwel zet je de reserves over op je nieuwe groepsverzekering.
  • als je nieuwe werkgever geen groepsverzekering aanbiedt, dan kan je het oude contract eventueel individueel verderzetten door zelf premies te storten.
  • Je kan het opgebouwde kapitaal ook overbrengen naar een gemeenschappelijke pensioenkas. Eens je kapitaal daar staat, moet het daar verzekerd blijven tot de einddatum. Je kan het dan niet meer overdragen naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever.

Twee vragen

Je stelt je dus best 2 vragen als je van werkgever verandert:

  1. Over je pensioenreserve:welk kapitaal is aanwezig? Welk rendement mag ik nog verwachten? Heb ik nog recht op winstdeelnames?
  2. Loopt de overlijdensdekking door en zo ja, wat kost dat? Zullen de premies hiervoor van je pensioenreserves worden afgetrokken?

Overlijdensdekking en reserves

  • Veel pensioenreglementen bevatten naast de pensioenverzekering ook een overlijdensdekking. Dan gaat het om een gemengde verzekering. Overlijd je, dan betaalt de verzekeraar een bepaald bedrag uit aan je erfgenamen. Deze overlijdensdekking verlies je meestal wanneer je van werkgever verandert en je groepsverzekering bij je vroegere werkgever 'laat slapen' (zie hierboven).
  • Iets anders zijn de opgebouwde reserves. Werk je nog bij dezelfde werkgever en je overlijdt voor de einddatum van het contract, dan wordt het opgebouwde spaartegoed uitbetaald aan je erfgenamen als dit zo in het contract is bepaald. Ben je van werk veranderd en je hebt je groepsverzekering laten slapen bij je vroegere werkgever, dan zullen je erfgenamen deze opgebouwde reserves niet krijgen als je een groepsverzekering hebt van het type uitgesteld kapitaal (de verzekeraar betaalt een kapitaal uit als je op het einde van het contract nog leeft) zonder overlijdensdekking. Dit is een type contract waarbij de begunstigden niets krijgen. Er wordt enkel een kapitaal uitbetaald als je nog leeft op het einde van het contract. Je kan dit vermijden door je reserves onder te brengen in een onthaalstructuur. Dan zullen je erfgenamen wél een kapitaal krijgen als je overlijdt voor je 65ste. Maar dan zal het kapitaal dat je zelf zal ontvangen bij je pensioen wel lager uitvallen.
Als je van werkgever verandert, heb je de keuze:Je stelt je dus best 2 vragen als je van werkgever verandert: