Met een kwalitatief en kwantitatief onderzoek probeerde onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van KBC te achterhalen hoe de Belg staat tegenover pensioen en pensioenvoorbereiding. Daaruit blijkt dat over pensioenen heel wat gepraat wordt, maar verder dan clichés gaat het niet.

De opvallendste conclusies:

 • De meest genomen financiële voorzorgen zijn sparen, het afsluiten van een verzekering en de aankoop van een eigendom, zowel bij de niet-gepensioneerden als bij de gepensioneerden. 52% van de niet-gepensioneerden vreest evenwel dat de genomen voorzorgen onvoldoende zullen zijn.
 • Ongeveer de helft van de niet-gepensioneerden vreest onvoldoende financiële middelen te hebben tijdens het pensioen. Toch bereidt maar 56% zich voor op het pensioen en weet 80% niet goed hoeveel het wettelijk pensioen bedraagt.
 • Vrouwen denken meer dan mannen aan hun toekomstige financiële situatie. De leeftijdsgroep van de 55- tot 64-jarigen lijkt vaker te denken aan hun financiële toekomst dan de jongere leeftijdsgroepen. Vrouwen geven vaker aan zich te willen beschermen voor hun pensioen, maar weten niet hoe of hebben niet de financiële middelen. Voornamelijk de groep van de 35- tot 45-jarigen geeft aan over onvoldoende informatie of middelen te beschikken.
 • Algemeen geven mannen en 55-plussers meer aan voldoende geld of eigendommen te hebben of verzekerd te zijn voor hun pensioen dan vrouwen en de groep van de 25- tot 54-jarigen.
  Men bereidt zich het meest voor op het financiële comfort na de pensionering.
 • Het wettelijk pensioen wordt binnen elke groep aangeduid als de belangrijkste bron van inkomsten tijdens het pensioen.
 • De twee stellingen die centraal staan bij gepensioneerden zijn zich goed voelen en genieten van het leven. Bij niet-gepensioneerden gaat de meeste aandacht naar het gezin en naar financieel de eindjes aan elkaar knopen.
 • Nogal wat respondenten vinden 50 jaar de ideale leeftijd om door de bank te worden aangesproken over het regelen van de financiële kant van hun pensioen. Dan is de interesse bij de meesten inderdaad op zijn scherpst ... Vóór die tijd zijn mensen vaak nog bezig met andere zaken (werk, huis, kinderen), of willen ze nog niet echt denken aan wat er geregeld moet worden voor hun pensioen.
 • Anderzijds beseft men ook dat 50 jaar wel eens rijkelijk laat kan zijn als men voordien nog niets gedaan heeft qua financiële voorbereiding.
 • Maar liefst 84% van de ondervraagde niet-gepensioneerden gaf aan dat spreken met mensen die reeds op pensioen zijn interessant tot zeer interessant is. Hoog tijd dus om de dialoog tussen beiden aan te wakkeren want de Vlaming ligt best wakker van zijn toekomstig pensioen.

Dat doet KBC op woensdag 22 mei van 8.00 uur tot 21.00 uur met een origineel initiatief. De hele dag zullen gepensioneerden als ervaringsdeskundigen ter zake aan de telefoon vragen beantwoorden, tips geven en ervaringen delen, of het nu gaat om de maatschappelijke positie van de gepensioneerde, de invloed van pensionering op relaties of de financiële of fysieke aspecten.

Meer info kunt u vinden op www.kbc.be/hetgesprekhalfweg. Dit platform met info en weetjes blijft online tot eind juni.

Met een kwalitatief en kwantitatief onderzoek probeerde onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van KBC te achterhalen hoe de Belg staat tegenover pensioen en pensioenvoorbereiding. Daaruit blijkt dat over pensioenen heel wat gepraat wordt, maar verder dan clichés gaat het niet.De opvallendste conclusies:Dat doet KBC op woensdag 22 mei van 8.00 uur tot 21.00 uur met een origineel initiatief. De hele dag zullen gepensioneerden als ervaringsdeskundigen ter zake aan de telefoon vragen beantwoorden, tips geven en ervaringen delen, of het nu gaat om de maatschappelijke positie van de gepensioneerde, de invloed van pensionering op relaties of de financiële of fysieke aspecten.Meer info kunt u vinden op www.kbc.be/hetgesprekhalfweg. Dit platform met info en weetjes blijft online tot eind juni.