Huurovereenkomsten kunnen maar beëindigd worden mits strikte regels na te leven. Een negenjarige overeenkomst kan zowel door de huurder als door de verhuurder zonder motief of vergoeding beëindigd worden na afloop van de 9 jaar, mits een opzeggingstermijn van 6 maanden.

  • Aan het einde van de eerste of tweede driejarige periode mag de verhuurder het contract zonder motief beëindigen, op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van zes maanden geeft en een vergoeding betaalt. De vergoeding bedraagt 9 maanden huur aan het einde van de eerste periode van 3 jaar en 6 maanden huur aan het einde van de tweede driejarige periode.
  • De verhuurder mag ook opzeggen in de loop van de 9 jaar als hij een motiefheeft: als hij de woning zelf wil betrekken (of iemand van zijn familie) of als hij werken wil laten uitvoeren.

Bijzondere opzegregels voor oude huurovereenkomsten

Een oude huurovereenkomst is een huurovereenkomst mbt de hoofdverblijfplaats van de huurder die:

  • ofwel mondeling gesloten is en in werking getreden voor 1 januari 1987
  • ofwel schriftelijk gesloten is, maar waarvan de overeengekomen duur verstreken is voor 1 januari 1987 en er werd geen uitdrukkelijke verlenging voor bepaalde duur voorzien
  • ofwel schriftelijk is afgesloten en in werking getreden voor onbepaalde duur voor 1 januari 1987.

Voor deze oude huurovereenkomsten geldt een bijzondere opzegregel. Zij worden verondersteld afgesloten te zijn voor een duur van 9 jaar, met aanvang op 1 januari 1987. Op 31 december 1995 was de 9-jarige termijn dus verstreken. Als er dan geen opzegging gebeurd is, werden deze contracten automatisch voor telkens 3 jaar verlengd. Op het einde van zo'n 3-jarige periode kunnen ze beëindigd worden zonder motief of vergoeding. Op 31 december 2013 is er opnieuw zo'n 3-jarige periode voorbij. Zij kunnen dus beëindigd worden tegen 31 december 2013 zonder motief of vergoeding, mits een opzeggingstermijn van 6 maanden. Die opzeggingstermijn moet beginnen lopen op 1 juli, zodat het contract kan eindigen op 31 december.

De huurder moet de opzegbrief in zijn bezit hebben op 30 juni 2013.

LET OP: voor de oude schriftelijke huurovereenkomsten: enkel de overeenkomsten die op 28 februari 1991 geen vaste datum hadden (een contract krijgt o.a. vaste datum door registratie) komen in aanmerking voor deze afwijkende opzegregel.

Voor de verhuurders: Let op, dit jaar valt 30 juni op een zondag. De aangetekende brief moet uiterlijk op 28 juni 2013 bij de huurder zijn. Hij moet dus ten laatste op 24 juni 2013 verzonden zijn.

Voor de huurders: Ontvangt u de opzegbrief na 30 juni 2013, dan is de opzeg niet geldig gegeven.

Bron: Eigenaarsmagazine, editie mei 2013

Huurovereenkomsten kunnen maar beëindigd worden mits strikte regels na te leven. Een negenjarige overeenkomst kan zowel door de huurder als door de verhuurder zonder motief of vergoeding beëindigd worden na afloop van de 9 jaar, mits een opzeggingstermijn van 6 maanden.Een oude huurovereenkomst is een huurovereenkomst mbt de hoofdverblijfplaats van de huurder die:Voor deze oude huurovereenkomsten geldt een bijzondere opzegregel. Zij worden verondersteld afgesloten te zijn voor een duur van 9 jaar, met aanvang op 1 januari 1987. Op 31 december 1995 was de 9-jarige termijn dus verstreken. Als er dan geen opzegging gebeurd is, werden deze contracten automatisch voor telkens 3 jaar verlengd. Op het einde van zo'n 3-jarige periode kunnen ze beëindigd worden zonder motief of vergoeding. Op 31 december 2013 is er opnieuw zo'n 3-jarige periode voorbij. Zij kunnen dus beëindigd worden tegen 31 december 2013 zonder motief of vergoeding, mits een opzeggingstermijn van 6 maanden. Die opzeggingstermijn moet beginnen lopen op 1 juli, zodat het contract kan eindigen op 31 december.De huurder moet de opzegbrief in zijn bezit hebben op 30 juni 2013.LET OP: voor de oude schriftelijke huurovereenkomsten: enkel de overeenkomsten die op 28 februari 1991 geen vaste datum hadden (een contract krijgt o.a. vaste datum door registratie) komen in aanmerking voor deze afwijkende opzegregel.Voor de verhuurders: Let op, dit jaar valt 30 juni op een zondag. De aangetekende brief moet uiterlijk op 28 juni 2013 bij de huurder zijn. Hij moet dus ten laatste op 24 juni 2013 verzonden zijn.Voor de huurders: Ontvangt u de opzegbrief na 30 juni 2013, dan is de opzeg niet geldig gegeven.Bron: Eigenaarsmagazine, editie mei 2013