Of een herziening van het onderhoudsgeld mogelijk is, hangt in de eerste plaats af van de manier waarop u gescheiden bent (met onderlinge toestemming/op grond van fout/ op grond van twee jaar feitelijke scheiding). Bij onderlinge toestemming kan herziening enkel als deze mogelijkheid in de scheidingsovereenkomst vastligt. Zelf bent u gescheiden op grond van fout. Dan is artikel 3013 van het Burgerlijk wetboek van toepassing: "... Indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde een ingrijpende wijziging heeft ondergaan zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is, kan de rechtbank de uitkering verminderen of opheffen. Dit geldt eveneens bij ingrijpende wijzigingen van de toestand van de uitkeringsplichtige ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil."

Uw ex-man kan dus wel degelijk een herziening vragen, maar daarvoor moeten wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Hij baseert zich daarvoor op het feit dat u een wettelijk pensioen geniet. De vrederechter zal oordelen of de vraag om herziening van uw ex-man geoorloofd is en of hij eventueel tot 5 jaar mag terugkeren in de tijd.

Of een herziening van het onderhoudsgeld mogelijk is, hangt in de eerste plaats af van de manier waarop u gescheiden bent (met onderlinge toestemming/op grond van fout/ op grond van twee jaar feitelijke scheiding). Bij onderlinge toestemming kan herziening enkel als deze mogelijkheid in de scheidingsovereenkomst vastligt. Zelf bent u gescheiden op grond van fout. Dan is artikel 3013 van het Burgerlijk wetboek van toepassing: "... Indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde een ingrijpende wijziging heeft ondergaan zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is, kan de rechtbank de uitkering verminderen of opheffen. Dit geldt eveneens bij ingrijpende wijzigingen van de toestand van de uitkeringsplichtige ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil." Uw ex-man kan dus wel degelijk een herziening vragen, maar daarvoor moeten wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Hij baseert zich daarvoor op het feit dat u een wettelijk pensioen geniet. De vrederechter zal oordelen of de vraag om herziening van uw ex-man geoorloofd is en of hij eventueel tot 5 jaar mag terugkeren in de tijd.