Vrijdag 26 februari heeft de regering een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet de minimumpensioenen met 0,7% te verhogen voor de gepensioneerden die kunnen terugblikken op een volledige loopbaan (45 jaar) in het werknemersstelsel en in het zelfstandigenstelsel. De verhoging gebeurt in 2016 onder de vorm van een inhaalpremie die in december zal worden gestort. Vanaf 2017 zal het maandelijks pensioenbedrag worden vermeerderd.

Ook herwaardering van minimumpensioenen via welvaartsenveloppe

De tekst voorziet ook de mogelijkheid om door middel van een koninklijk besluit het percentage van de verhoging van het minimumpensioen op te trekken voor de gepensioneerden die de loopbaanvoorwaarde vervullen.

Aan de sociale partners zal worden gevraagd om in het kader van de welvaartsenveloppe middelen te reserveren voor de herwaardering van de minimumpensioenen die door dit wetsontwerp worden beoogd.

Ongeveer 170.000 gepensioneerden zullen kunnen genieten van de enveloppe van 25 miljoen euro, zijnde meer dan de helft van de werknemers of de zelfstandigen met een minimumpensioen.

Vrijdag 26 februari heeft de regering een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet de minimumpensioenen met 0,7% te verhogen voor de gepensioneerden die kunnen terugblikken op een volledige loopbaan (45 jaar) in het werknemersstelsel en in het zelfstandigenstelsel. De verhoging gebeurt in 2016 onder de vorm van een inhaalpremie die in december zal worden gestort. Vanaf 2017 zal het maandelijks pensioenbedrag worden vermeerderd. De tekst voorziet ook de mogelijkheid om door middel van een koninklijk besluit het percentage van de verhoging van het minimumpensioen op te trekken voor de gepensioneerden die de loopbaanvoorwaarde vervullen. Aan de sociale partners zal worden gevraagd om in het kader van de welvaartsenveloppe middelen te reserveren voor de herwaardering van de minimumpensioenen die door dit wetsontwerp worden beoogd. Ongeveer 170.000 gepensioneerden zullen kunnen genieten van de enveloppe van 25 miljoen euro, zijnde meer dan de helft van de werknemers of de zelfstandigen met een minimumpensioen.