Het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2017 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen, bedroeg bijna 11,5 miljard euro. Concreet zijn dat overlijdens waarvoor een aangifte werd ingediend of die ambtshalve getaxeerd werden. Het gaat om 5,71 miljard euro aan roerend vermogen (spaargeld, beleggingen ...) en 5,48 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed).

Opvallend is dat het roerend vermogen voor dat jaar licht gestegen is, terwijl het nagelaten onroerend vermogen lichtjes daalde. Het eerste is volgens de Vlaamse belastingdienst wellicht mede te danken aan de goede prestatie van de aandelenmarkten in 2017.

Het tweede - de daling van het onroerend vermogen - is mogelijk een effect van de hervorming van de onroerende schenkingen. "De tarieven voor onroerende schenkingen werden medio 2015 verlaagd, wat aanleiding heeft gegeven tot een toegenomen aantal onroerende schenkingen. Dat kan als gevolg hebben dat het onroerend vermogen in de nalatenschappen daalt", zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst.

Het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2017 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen, bedroeg bijna 11,5 miljard euro. Concreet zijn dat overlijdens waarvoor een aangifte werd ingediend of die ambtshalve getaxeerd werden. Het gaat om 5,71 miljard euro aan roerend vermogen (spaargeld, beleggingen ...) en 5,48 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed).Opvallend is dat het roerend vermogen voor dat jaar licht gestegen is, terwijl het nagelaten onroerend vermogen lichtjes daalde. Het eerste is volgens de Vlaamse belastingdienst wellicht mede te danken aan de goede prestatie van de aandelenmarkten in 2017. Het tweede - de daling van het onroerend vermogen - is mogelijk een effect van de hervorming van de onroerende schenkingen. "De tarieven voor onroerende schenkingen werden medio 2015 verlaagd, wat aanleiding heeft gegeven tot een toegenomen aantal onroerende schenkingen. Dat kan als gevolg hebben dat het onroerend vermogen in de nalatenschappen daalt", zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst.