Het onroerend inkomen is één van de inkomsten waarop personenbelasting geheven wordt. Verhuurt u een deel van uw huis, dan wordt er een opsplitsing gemaakt.

  • Voor het deel dat u niet verhuurt, wordt 94% van het kadastraal inkomen als belastbare basis genomen (de overige 6% is voor het verhuurde gedeelte). Dat komt neer op: ? 1811 x 94 % = ? 1702,34. Op dit bedrag wordt de belasting berekend. Omdat u zelf het huis bewoont, geniet u echter een vrijstelling. In de praktijk komt het eropneer dat het deel dat u zelf bewoont niet zal belast worden in de personenbelasting.
  • Omdat u het andere deel van uw huis verhuurt aan een vereniging en niet aan een fysiek persoon die de kamer voor privédoeleinden gebruikt, moet u wel belastingen betalen. U zult belast worden op het jaarlijkse netto huurinkomen (bruto - 40%), dus op ? 3600 - 40% = ? 2160. Deze som wordt toegevoegd aan uw andere inkomsten en u wordt belast aan het progressieve tarief.
Het onroerend inkomen is één van de inkomsten waarop personenbelasting geheven wordt. Verhuurt u een deel van uw huis, dan wordt er een opsplitsing gemaakt.