We kunnen de krant niet openslaan of we lezen wel een bericht over het feit dat er een recordaantal werknemers langdurig afwezig is van het werk. Ongeveer 300.000 mensen zijn langer dan één jaar arbeidsongeschikt. Deze afwezigheidsperiode leidt tot diverse problemen, in de eerste plaats financiële voor de werknemer zelf. Want wie langer dan één maand afwezig is (bedienden) valt terug op een uitkering van het ziekenfonds (arbeiders vallen al vlugger terug op een ziekte-uitkering). Voor wie samenwoont bedraagt die het eerste jaar 60% van het geplafonneerde loon, maar vanaf het tweede jaar slechts 40% van dit geplafonneerde loon. Hoort u bij de 40% bedienden of de 20% arbeiders wiens werkgever een arbeidsongeschiktheidsregeling heeft, dan hebt u geluk. Want in dat geval krijgt u een aanvullend bedrag, zodat u in totaal (uitkering ziekenfonds + aanvulling via verzekering) aan een respectabel vervangingsinkomen komt (veelal 70 à 75% van het jaarloon).

Verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk &Benefits peilde bij 90 Belgische bedrijven naar de regelingen die ze hebben in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsregeling

Veel bedrijven bieden een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering (met dekking pensioen en overlijden). Maar niet zoveel bedrijven hebben een 'arbeidsongeschiktheidsplan', dat voorziet in de aanvulling op de uitkering van het ziekenfonds. Nochtans wil 95% van de bedrijven die Vanbreda Risk & Benefits ondervraagd heeft zijn werknemers beschermen bij ernstige tegenslagen.

  • Van degenen die geantwoord hebben en inderdaad een plan hebben, komt 75% tussen na 1 maand arbeidsongeschiktheid, 11% vanaf twee maanden. Bij deze 11% valt de werknemer gedurende één maand terug op enkel de uitkering van het ziekenfonds (de eerste maand wordt door de werkgever betaald via het gewaarborgd loon).
  • De meeste werkgevers met een plan willen een vervangingsinkomen van 70 à 75% van het jaarloon garanderen. Dit is zeker niet slecht, vermits een vervangingsinkomen ook lager belast wordt dan een loon.
  • Veelal lopen de plannen tot de pensioenleeftijd. Wel is het zo dat wat psychische aandoeningen betreft, er een voorkeur heerst om de aanvulling te beperken in de tijd (een aantal jaren en dus niet tot aan de pensioenleeftijd). 80% van de ondervraagde bedrijven wil wel psychische aandoeningen verzekeren.
  • De meeste plannen houden geen rekening met de gezinstoestand, wat wel zo is voor de ziekte-uitkering door het ziekenfonds.

Herinschakeling

Langdurig zieke werknemers een behoorlijk vervangingsinkomen garanderen is één ding, daarnaast wordt ook meer en meer ingezet op een vluggere herinschakeling. 80% van de ondervraagde bedrijven is voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Voor de werknemer zelf is dit (nog) geen afdwingbaar recht. Maar er wordt aan gewerkt.

  • Zo is er wetgeving in de maak (zal binnenkort in het Staatsblad verschijnen) dat de werknemer spontaan de arbeidsgeneesheer zal mogen raadplegen. Nu moet dat altijd via de werkgever gebeuren.
  • Er zal een nieuwe regeling komen in verband met het gewaarborgd loon. Als zieke werknemers bijvoorbeeld een aantal weken niet kunnen werken en dan weer wel, moet de werkgever telkens opnieuw gewaarborgd loon betalen. Een wetsontwerp bepaalt dat deze personen onmiddellijk een uitkering van het ziekenfonds zullen krijgen.
  • Er is een nieuw KB in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk. Bedrijven moeten een risicoanalyse uitvoeren naar mogelijke stress, burn-outs, zware conflicten en slechte werksfeer bij hun werknemers.
We kunnen de krant niet openslaan of we lezen wel een bericht over het feit dat er een recordaantal werknemers langdurig afwezig is van het werk. Ongeveer 300.000 mensen zijn langer dan één jaar arbeidsongeschikt. Deze afwezigheidsperiode leidt tot diverse problemen, in de eerste plaats financiële voor de werknemer zelf. Want wie langer dan één maand afwezig is (bedienden) valt terug op een uitkering van het ziekenfonds (arbeiders vallen al vlugger terug op een ziekte-uitkering). Voor wie samenwoont bedraagt die het eerste jaar 60% van het geplafonneerde loon, maar vanaf het tweede jaar slechts 40% van dit geplafonneerde loon. Hoort u bij de 40% bedienden of de 20% arbeiders wiens werkgever een arbeidsongeschiktheidsregeling heeft, dan hebt u geluk. Want in dat geval krijgt u een aanvullend bedrag, zodat u in totaal (uitkering ziekenfonds + aanvulling via verzekering) aan een respectabel vervangingsinkomen komt (veelal 70 à 75% van het jaarloon).Verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk &Benefits peilde bij 90 Belgische bedrijven naar de regelingen die ze hebben in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid.Veel bedrijven bieden een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering (met dekking pensioen en overlijden). Maar niet zoveel bedrijven hebben een 'arbeidsongeschiktheidsplan', dat voorziet in de aanvulling op de uitkering van het ziekenfonds. Nochtans wil 95% van de bedrijven die Vanbreda Risk & Benefits ondervraagd heeft zijn werknemers beschermen bij ernstige tegenslagen. Langdurig zieke werknemers een behoorlijk vervangingsinkomen garanderen is één ding, daarnaast wordt ook meer en meer ingezet op een vluggere herinschakeling. 80% van de ondervraagde bedrijven is voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Voor de werknemer zelf is dit (nog) geen afdwingbaar recht. Maar er wordt aan gewerkt.