Als uw zoon meerderjarig is, kan uw ex-man hem inderdaad uit zijn huis zetten als hij dat wil, zelfs al had uw zoon geen eigen inkomen. Uw zoon heeft geen argumenten om toch in het huis te mogen blijven, zelfs niet als hij maandelijks een vergoeding zou betalen voor kost en inwoning. Een uitzondering bestaat alleen als uw zoon een echt huurcontract zou hebben ondertekend met zijn vader, maar dat is allicht niet het geval. Uw ex-echtgenoot zal zelfs geen reden moeten opgeven als hij zijn zoon het huis uit wil. Zijn loutere wens volstaat. Uw zoon kan wél vragen dat hem enige tijd wordt gelaten om te kunnen verhuizen (de tijd om bijvoorbeeld een huurwoning te vinden en om de verhuizing te organiseren). Komen vader en zoon niet tot een akkoord en verhuist uw zoon niet spontaan, dan kan uw ex-echtgenoot naar de rechtbank stappen en vragen dat uw zoon uit de woning wordt gezet.

Als uw zoon meerderjarig is, kan uw ex-man hem inderdaad uit zijn huis zetten als hij dat wil, zelfs al had uw zoon geen eigen inkomen. Uw zoon heeft geen argumenten om toch in het huis te mogen blijven, zelfs niet als hij maandelijks een vergoeding zou betalen voor kost en inwoning. Een uitzondering bestaat alleen als uw zoon een echt huurcontract zou hebben ondertekend met zijn vader, maar dat is allicht niet het geval. Uw ex-echtgenoot zal zelfs geen reden moeten opgeven als hij zijn zoon het huis uit wil. Zijn loutere wens volstaat. Uw zoon kan wél vragen dat hem enige tijd wordt gelaten om te kunnen verhuizen (de tijd om bijvoorbeeld een huurwoning te vinden en om de verhuizing te organiseren). Komen vader en zoon niet tot een akkoord en verhuist uw zoon niet spontaan, dan kan uw ex-echtgenoot naar de rechtbank stappen en vragen dat uw zoon uit de woning wordt gezet.