Ik verzeker u, meneer de agent, ik was niet aan het bellen, ik was aan mijn oor aan het krabben! Hoe groter de frustratie omtrent een bekeuring, hoe groter de drang om ze te betwisten. "Maar als ik je één raad mag geven: ga eerst na of een gerechtelijke procedure je niet veel meer geld gaat kosten dan de boete. Heb je daarentegen een rechtsbijstandsverzekering, dan kan het de moeite waard zijn", stelt een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht. Deze tip kan je veel geld besparen, want door een onmiddellijke inning en dus de boete te betwisten, wordt de zaak meteen naar het parket doorverwezen. Verwerpt het parket de betwisting, dan wordt het bed...