"Mijn moeder verblijft sinds 2005 in een rusthuis. Omdat haar zelfstandigenpensioentje (? 750) niet volstaat om alle kosten te betalen, pas ik zelf elke maand ? 250 tot ? 350 bij. Mijn schoonzus, de weduwe van mijn broer, en haar twee zonen bieden tot nog toe geen financiële steun. Kan ik mijn schoonzus daartoe verplichten? En geldt die verplichting ook voor de begrafeniskosten?"

Schoonkinderen zijn onderhoudsplichtig tegenover hun schoonouders. Die onderhoudsplicht stopt in twee gevallen: als de schoonouder hertrouwt of als de personen die een band hebben doen ontstaan tussen schoonouder en schoonkind er niet meer zouden zijn. Vermits uw schoonzus twee kinderen heeft, is er nog steeds een band met uw moeder en is zij dus nog altijd onderhoudsplichtig. U hebt dan ook het recht om een vordering in te stellen bij de vrederechter opdat uw schoonzus, net als uzelf, het tekort van uw moeder zou bijpassen. Het bedrag dat u beiden zult moeten betalen, hangt af van uw beider inkomen. Voor uzelf is het ook goed om te weten dat, eens u het onderhoudsgeld officieel bijpast (na een vonnis door de vrederechter), u 80% van het bedrag fiscaal in mindering kunt brengen.

Naast deze gerechtelijke weg die gevolgd kan worden, kan het ook zijn dat de ouders zich tot het OCMW wenden om de kosten bij te passen. Het OCMW zal dan de (schoon)kinderen aanspreken om het bijgepaste bedrag terug te vorderen (waarbij ook rekening wordt gehouden met bepaalde inkomensgrenzen).

Wat de begrafeniskosten betreft, deze worden afgetrokken van het actief van de nalatenschap. Als u de kosten voorschiet, krijgt u ze nadien terug (althans gedeeltelijk want het actief van de nalatenschap zal na aftrek van de begrafeniskosten wat lager liggen). Is er geen actief (dus enkel schulden), dan kunt u de nalatenschap verwerpen. U erft dan niets, maar moet ook de schulden niet betalen, behalve... de begrafeniskosten, die de erfgenamen onder elkaar moeten verdelen.

"Mijn moeder verblijft sinds 2005 in een rusthuis. Omdat haar zelfstandigenpensioentje (? 750) niet volstaat om alle kosten te betalen, pas ik zelf elke maand ? 250 tot ? 350 bij. Mijn schoonzus, de weduwe van mijn broer, en haar twee zonen bieden tot nog toe geen financiële steun. Kan ik mijn schoonzus daartoe verplichten? En geldt die verplichting ook voor de begrafeniskosten?"Schoonkinderen zijn onderhoudsplichtig tegenover hun schoonouders. Die onderhoudsplicht stopt in twee gevallen: als de schoonouder hertrouwt of als de personen die een band hebben doen ontstaan tussen schoonouder en schoonkind er niet meer zouden zijn. Vermits uw schoonzus twee kinderen heeft, is er nog steeds een band met uw moeder en is zij dus nog altijd onderhoudsplichtig. U hebt dan ook het recht om een vordering in te stellen bij de vrederechter opdat uw schoonzus, net als uzelf, het tekort van uw moeder zou bijpassen. Het bedrag dat u beiden zult moeten betalen, hangt af van uw beider inkomen. Voor uzelf is het ook goed om te weten dat, eens u het onderhoudsgeld officieel bijpast (na een vonnis door de vrederechter), u 80% van het bedrag fiscaal in mindering kunt brengen. Naast deze gerechtelijke weg die gevolgd kan worden, kan het ook zijn dat de ouders zich tot het OCMW wenden om de kosten bij te passen. Het OCMW zal dan de (schoon)kinderen aanspreken om het bijgepaste bedrag terug te vorderen (waarbij ook rekening wordt gehouden met bepaalde inkomensgrenzen). Wat de begrafeniskosten betreft, deze worden afgetrokken van het actief van de nalatenschap. Als u de kosten voorschiet, krijgt u ze nadien terug (althans gedeeltelijk want het actief van de nalatenschap zal na aftrek van de begrafeniskosten wat lager liggen). Is er geen actief (dus enkel schulden), dan kunt u de nalatenschap verwerpen. U erft dan niets, maar moet ook de schulden niet betalen, behalve... de begrafeniskosten, die de erfgenamen onder elkaar moeten verdelen.