In de privésector heb je in het lopend jaar (het vakantiejaar) maar recht op vakantie als je het jaar voordien (het vakantiedienstjaar) gewerkt hebt. Heb je in het vakantiedienstjaar een heel jaar gewerkt, dan heb je het jaar daarop recht op 4 weken wettelijke vakantie. Voor jongeren die van studies overstappen naar werk en in het vakantiedienstjaar (het jaar dat ze hun studies beëindigd hebben) minstens 1 maand gewerkt hebben, bestaat de jeugdvakantie. Zij hebben het jaar nadien toch recht op 4 weken vakantie.

Maar ook voor wie ouder is dan 50 bestaat er een aanvullend recht op vakantie voor wie geen volledig gewerkt jaar kan voorleggen. Dat is het geval voor wie in het vakantiedienstjaar werkloos was of langdurig ziek is geweest. Want de maanden werkloosheid worden normaal niet gelijkgesteld voor je recht op vakantie het jaar erop. Heb je in 2019 bijvoorbeeld 6 maanden gewerkt en was je 6 maanden werkloos, dan heb je in 2020 recht op 2 weken wettelijke vakantie. Bij ziekte worden de eerste 12 maanden gelijkgesteld, daarna niet meer. Vanaf het moment dat een werknemer op invaliditeit komt (na 1 jaar) is er geen gelijkstelling meer voor het recht op vakantie het jaar daarop. Was je de eerste 3 maanden van 2019 invalide en heb je dan het werk hervat, dan heb je in 2020 maar recht op 3 weken wettelijke vakantie.

Maar was je 50 jaar op 31 december 2019 (vakantiedienstjaar), dan heb je toch recht op 4 weken vakantie in 2020, ook al was je het jaar voordien geheel of gedeeltelijk werkloos of invalide. Dit is de seniorvakantie. Die kan je nemen, nadat je je dagen wettelijke vakantie opgenomen hebt (als je die hebt). Je dagen wettelijke vakantie moet je verplicht opnemen, je dagen seniorvakantie niet.

Alleen werkloosheid en invaliditeit tellen mee. Werkte je bijvoorbeeld in 2019 een aantal maanden niet omdat je een tijdskrediet nam, dan zal je in 2020 geen 4 weken vakantie hebben, ook al ben je 50-plus.

En hoe worden die dagen seniorvakantie betaald? De werkgever betaalt geen (enkel of dubbel) vakantiegeld voor de dagen seniorvakantie. Voor elke dag seniorvakantie krijg je een seniorvakantie-uitkering van de RVA. Je bezorgt het ingevulde formulier C103-seniorvakantie werknemer aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).

In de privésector heb je in het lopend jaar (het vakantiejaar) maar recht op vakantie als je het jaar voordien (het vakantiedienstjaar) gewerkt hebt. Heb je in het vakantiedienstjaar een heel jaar gewerkt, dan heb je het jaar daarop recht op 4 weken wettelijke vakantie. Voor jongeren die van studies overstappen naar werk en in het vakantiedienstjaar (het jaar dat ze hun studies beëindigd hebben) minstens 1 maand gewerkt hebben, bestaat de jeugdvakantie. Zij hebben het jaar nadien toch recht op 4 weken vakantie.Maar ook voor wie ouder is dan 50 bestaat er een aanvullend recht op vakantie voor wie geen volledig gewerkt jaar kan voorleggen. Dat is het geval voor wie in het vakantiedienstjaar werkloos was of langdurig ziek is geweest. Want de maanden werkloosheid worden normaal niet gelijkgesteld voor je recht op vakantie het jaar erop. Heb je in 2019 bijvoorbeeld 6 maanden gewerkt en was je 6 maanden werkloos, dan heb je in 2020 recht op 2 weken wettelijke vakantie. Bij ziekte worden de eerste 12 maanden gelijkgesteld, daarna niet meer. Vanaf het moment dat een werknemer op invaliditeit komt (na 1 jaar) is er geen gelijkstelling meer voor het recht op vakantie het jaar daarop. Was je de eerste 3 maanden van 2019 invalide en heb je dan het werk hervat, dan heb je in 2020 maar recht op 3 weken wettelijke vakantie.Maar was je 50 jaar op 31 december 2019 (vakantiedienstjaar), dan heb je toch recht op 4 weken vakantie in 2020, ook al was je het jaar voordien geheel of gedeeltelijk werkloos of invalide. Dit is de seniorvakantie. Die kan je nemen, nadat je je dagen wettelijke vakantie opgenomen hebt (als je die hebt). Je dagen wettelijke vakantie moet je verplicht opnemen, je dagen seniorvakantie niet. Alleen werkloosheid en invaliditeit tellen mee. Werkte je bijvoorbeeld in 2019 een aantal maanden niet omdat je een tijdskrediet nam, dan zal je in 2020 geen 4 weken vakantie hebben, ook al ben je 50-plus.En hoe worden die dagen seniorvakantie betaald? De werkgever betaalt geen (enkel of dubbel) vakantiegeld voor de dagen seniorvakantie. Voor elke dag seniorvakantie krijg je een seniorvakantie-uitkering van de RVA. Je bezorgt het ingevulde formulier C103-seniorvakantie werknemer aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).