Het vakbondsfront was naar het Grondwettelijk hof gestapt tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, tegen het optrekken van de voorwaarden om vervroegd op pensioen te kunnen en tegen het verhoging van de minimumleeftijd voor het weduwenpensioen.

Enkel voor dat laatste punt krijgen de vakbonden gelijk. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar en het optrekken van de voorwaarden om vervroegd op pensioen te kunnen, blijven dus overeind.

Het vakbondsfront was naar het Grondwettelijk hof gestapt tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, tegen het optrekken van de voorwaarden om vervroegd op pensioen te kunnen en tegen het verhoging van de minimumleeftijd voor het weduwenpensioen. Enkel voor dat laatste punt krijgen de vakbonden gelijk. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar en het optrekken van de voorwaarden om vervroegd op pensioen te kunnen, blijven dus overeind.