Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat als het huwelijk spaakloopt? Kande ene echtgenoot een deel opeisen van de groeps- of levensverzekering van de andere? Deze vraag vormt al jaren één van de klassieke discussiepunten bij een echtscheiding.

Het probleem stelt zich vooral bij het wettelijk stelsel (officieel: het stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten)

De vroegere regeling

Volgens de Wet op de landverzekeringsovereenkomsten komt het kapitaal van een levens- of groepsverzekering toe aan diegene die de begunstigde (bij leven) is van de verzekering, ook al heeft de andere er mee voor betaald.

Veel rechtsgeleerden vonden de wettelijke regeling onbillijk. Levensverzekeringen werden namelijk steeds meer als een soort van spaarformule gebruikt, daar waar het voornamelijk de bedoeling was de ene echtgenoot financieel te beschermen bij het overlijden van de andere. Ten gevolge van de wettelijke bepalingen kon het echter perfect zijn dat één gescheiden echtgenoot op zijn 65e een grote som kreeg terwijl de andere (die mee betaald had) niets kreeg. Uiteindelijk oordeelde het Arbitragehof al in 1999 dat de wettelijke regeling strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

Ondanks dit arrest van het Arbitragehof (en ook latere arresten, waaronder het arrest van 27 juli 2011 dat specifiek over een groepsverzekering ging) werd de wettelijke regeling tot op vandaag niet aangepast. En dat leidt in de praktijk tot onzekerheid en vragen. Komt de zaak voor de rechtbank, dan moet die de redenering van het Arbitragehof volgen ofwel op haar beurt de vraag aan het Arbitragehof voorleggen. In de meeste gevallen werd de stelling van het Arbitragehof gevolgd. Ook notarissen traden veelal het standpunt van het Hof bij.

Nieuw

Het wetsontwerp van Annemie Turtelboom, goedgekeurd in de Ministerraad, voorziet in de mogelijkheid om bij de berekening van het onderhoudsgeld tussen echtgenoten rekening te houden met de groeps-en levensverzekering. Dat zal het geval zijn wanneer één van de partners minder gewerkt heeft omdat hij/zij meer gezinstaken heeft opgenomen.

Bron: www.annemieturtelboom.be/2013/07/09

Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat als het huwelijk spaakloopt? Kande ene echtgenoot een deel opeisen van de groeps- of levensverzekering van de andere? Deze vraag vormt al jaren één van de klassieke discussiepunten bij een echtscheiding.Het probleem stelt zich vooral bij het wettelijk stelsel (officieel: het stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten)Volgens de Wet op de landverzekeringsovereenkomsten komt het kapitaal van een levens- of groepsverzekering toe aan diegene die de begunstigde (bij leven) is van de verzekering, ook al heeft de andere er mee voor betaald.Veel rechtsgeleerden vonden de wettelijke regeling onbillijk. Levensverzekeringen werden namelijk steeds meer als een soort van spaarformule gebruikt, daar waar het voornamelijk de bedoeling was de ene echtgenoot financieel te beschermen bij het overlijden van de andere. Ten gevolge van de wettelijke bepalingen kon het echter perfect zijn dat één gescheiden echtgenoot op zijn 65e een grote som kreeg terwijl de andere (die mee betaald had) niets kreeg. Uiteindelijk oordeelde het Arbitragehof al in 1999 dat de wettelijke regeling strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.Ondanks dit arrest van het Arbitragehof (en ook latere arresten, waaronder het arrest van 27 juli 2011 dat specifiek over een groepsverzekering ging) werd de wettelijke regeling tot op vandaag niet aangepast. En dat leidt in de praktijk tot onzekerheid en vragen. Komt de zaak voor de rechtbank, dan moet die de redenering van het Arbitragehof volgen ofwel op haar beurt de vraag aan het Arbitragehof voorleggen. In de meeste gevallen werd de stelling van het Arbitragehof gevolgd. Ook notarissen traden veelal het standpunt van het Hof bij.Het wetsontwerp van Annemie Turtelboom, goedgekeurd in de Ministerraad, voorziet in de mogelijkheid om bij de berekening van het onderhoudsgeld tussen echtgenoten rekening te houden met de groeps-en levensverzekering. Dat zal het geval zijn wanneer één van de partners minder gewerkt heeft omdat hij/zij meer gezinstaken heeft opgenomen.Bron: www.annemieturtelboom.be/2013/07/09