Er is volgens De Vriendt nood aan een fundamentele discussie. "Als de regering een lijst met zware beroepen moet opstellen, komen we terecht in onderhandelingen waarbij Brussel-Halle-Vilvoorde in het niets verdwijnt." Daarom heeft Groen een voorstel klaar om op een objectieve manier vast te stellen wanneer iemand met pensioen kan: hoe lager de levensverwachting van een bepaalde beroepscategorie, hoe minder jaren die werknemers moeten werken.

Het is daarbij niet de bedoeling om elke sector zijn eigen pensioenleeftijd te geven, wel om te rekenen op basis van het aantal gewerkte jaren. "Het voorstel moet natuurlijk grondig onderzocht worden, maar de gegevens over levensverwachting bestaan wel degelijk: verzekeringsmaatschappijen gebruiken dezelfde data om hun risicoprofielen op te stellen. Daar kunnen we onze inspiratie halen", aldus De Vriendt.

Er is volgens De Vriendt nood aan een fundamentele discussie. "Als de regering een lijst met zware beroepen moet opstellen, komen we terecht in onderhandelingen waarbij Brussel-Halle-Vilvoorde in het niets verdwijnt." Daarom heeft Groen een voorstel klaar om op een objectieve manier vast te stellen wanneer iemand met pensioen kan: hoe lager de levensverwachting van een bepaalde beroepscategorie, hoe minder jaren die werknemers moeten werken.Het is daarbij niet de bedoeling om elke sector zijn eigen pensioenleeftijd te geven, wel om te rekenen op basis van het aantal gewerkte jaren. "Het voorstel moet natuurlijk grondig onderzocht worden, maar de gegevens over levensverwachting bestaan wel degelijk: verzekeringsmaatschappijen gebruiken dezelfde data om hun risicoprofielen op te stellen. Daar kunnen we onze inspiratie halen", aldus De Vriendt.