Tijdig uw successie plannen, kan soms heel wat familieruzies voorkomen. Maar hoe pak je dat aan? Op 25 oktober organiseert de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een infovergadering die de mogelijkheden qua successieplanning (huwelijkscontract, testament, schenking, ...) overloop. Er zullen ook notarissen beschikbaar zijn om op uw vragen te antwoorden.

Reserveren is verplicht en snel zijn is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt.

De infosessies vangen overan aan om 18 uur, behalve in Brussel waar de infosessie start om 12.30 uur.

De locaties

  • Antwerpen, Notarishuis, Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen
  • Brugge, Notarishuis, Spanjaardstraat 9, 8000 Brugge
  • Brussel, Notarishuis, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel, van 12u30 tot 14u!
  • Gent, PAC 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Halle, Auditorium H-Hartinstituut, Parklaan 7 te 1500 Halle
  • Hasselt, Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 26, Gebouw B - Aula 353, 3500 Hasselt
  • Leuven, Notarishuis, Bondgenotenlaan 134, 3000 Leuven
  • Kortrijk, KULAK Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, Gebouw C - Aula C611, 8500 Kortrijk

Inschrijven kan hier.

Tijdig uw successie plannen, kan soms heel wat familieruzies voorkomen. Maar hoe pak je dat aan? Op 25 oktober organiseert de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een infovergadering die de mogelijkheden qua successieplanning (huwelijkscontract, testament, schenking, ...) overloop. Er zullen ook notarissen beschikbaar zijn om op uw vragen te antwoorden.Reserveren is verplicht en snel zijn is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt. De infosessies vangen overan aan om 18 uur, behalve in Brussel waar de infosessie start om 12.30 uur.De locaties Inschrijven kan hier.