De laatste jaren zijn schenkingen van onroerend goed een stuk goedkoper geworden. Vlaanderen beet de spits af in 2015, gevolgd door Brussel en Wallonië in 2016. Maar Wallonië hanteert meer schijven en meer categorieën. Het hoogste Waalse tarief liep op tot 50% voor de schijf boven 500.000 euro, tussen ooms/tantes, neven/nichten en alle anderen. Dat tarief zakt vanaf 3 september 2018 naar 40%. Het maximumtarief in de rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden voor de schijf boven 500.000 euro bedroeg 30% en zal voortaan 27% bedragen. Zo worden de tarieven in de hoogste schijf op gelijk niveau gebracht met die in Vlaanderen en Brussel. Wallonië hanteert wel nog altijd meer schijven en categorieën begiftigden , zodat je voor vastgoed met dezelfde waarde toch een verschillend bedrag kan uitkomen. Er is ook nog een verschil voor samenwonenden: feitelijke samenwoners genieten enkel in Vlaanderen van het lagere tarief tussen partners, als ze één jaar ononderbroken samenwonen. In Brussel en Wallonië vallen feitelijke samenwoners onder het tarief voor 'alle andere personen'.

Woonplaats van de schenker telt

Het is de woonplaats van de schenker die bepaalt welk tarief wordt toegepast. Woon je in Vlaanderen en schenk je een chalet in de Ardennen aan je neefje, dan zal hij de Vlaamse schenkbelasting betalen.

Verminderingen

Tot en met 31 december 2019 geldt een specifiek gunstregime voor de schenking van een bouwgrond die in het Vlaams gewest ligt. Het gunstregime wordt alleen toegekend als één of meerdere begiftigde(n) zich ertoe verbinden om de hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond te vestigen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de schenkingsakte.

Er is in Vlaanderen ook een verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen die onderworpen zijn aan een energiebesparende renovatie. Je vindt meer uitleg op www.belastingen.vlaanderen.be, registratiebelasting.

Ook de andere gewesten hebben specifieke verminderingen. Je vindt ze op www.financien.belgium.be, gezin, schenkingen.

De laatste jaren zijn schenkingen van onroerend goed een stuk goedkoper geworden. Vlaanderen beet de spits af in 2015, gevolgd door Brussel en Wallonië in 2016. Maar Wallonië hanteert meer schijven en meer categorieën. Het hoogste Waalse tarief liep op tot 50% voor de schijf boven 500.000 euro, tussen ooms/tantes, neven/nichten en alle anderen. Dat tarief zakt vanaf 3 september 2018 naar 40%. Het maximumtarief in de rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden voor de schijf boven 500.000 euro bedroeg 30% en zal voortaan 27% bedragen. Zo worden de tarieven in de hoogste schijf op gelijk niveau gebracht met die in Vlaanderen en Brussel. Wallonië hanteert wel nog altijd meer schijven en categorieën begiftigden , zodat je voor vastgoed met dezelfde waarde toch een verschillend bedrag kan uitkomen. Er is ook nog een verschil voor samenwonenden: feitelijke samenwoners genieten enkel in Vlaanderen van het lagere tarief tussen partners, als ze één jaar ononderbroken samenwonen. In Brussel en Wallonië vallen feitelijke samenwoners onder het tarief voor 'alle andere personen'. Het is de woonplaats van de schenker die bepaalt welk tarief wordt toegepast. Woon je in Vlaanderen en schenk je een chalet in de Ardennen aan je neefje, dan zal hij de Vlaamse schenkbelasting betalen.Tot en met 31 december 2019 geldt een specifiek gunstregime voor de schenking van een bouwgrond die in het Vlaams gewest ligt. Het gunstregime wordt alleen toegekend als één of meerdere begiftigde(n) zich ertoe verbinden om de hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond te vestigen binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de schenkingsakte.Er is in Vlaanderen ook een verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen die onderworpen zijn aan een energiebesparende renovatie. Je vindt meer uitleg op www.belastingen.vlaanderen.be, registratiebelasting.Ook de andere gewesten hebben specifieke verminderingen. Je vindt ze op www.financien.belgium.be, gezin, schenkingen.