Wanneer u in Europa een wagen huurt, is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering automatisch inbegrepen (in meer exotische landen is die niet altijd verplicht). Deze verzekering dekt de schade die u met de wagen aan derden berokkent. De meeste verhuurmaatschappijen voorzien standaard ook een dekking voor eigen schade. Ze rekenen wel een franchise aan die aardig kan oplopen, bijvoorbeeld: ? 1.000 voor een kleine gezinswagen, type Ford Focus. Hoe kunt u een franchise vermijden? En welke extra verzekeringen zijn een aanrader?

De basisverzekering (BA + eigen schade)

Deze verzekering - meestal aangeduid met de Engelse afkorting CDW - dekt de schade aan derden én de materiële schade aan de huurauto, maar kent wel een aantal uitsluitingen (bijv. schade ontstaan op onverharde wegen). En er is de franchise. Zo is het mogelijk dat er een franchise wordt aangerekend als de huurauto gestolen wordt. Wie de bedragen van de franchises te hoog vindt, kan ze eventueel afkopen door een Super Cover af te sluiten. Dan betaalt u natuurlijk heel wat meer per dag.

De diefstalverzekering

Soms is er al een basisdekking diefstal inbegrepen in de verhuurprijs. In sommige landen is deze verzekering verplicht bij huurwagens (bijv. in Italië).

Huurwagens worden niet vaker gestolen dan eigen voertuigen, maar het risico op diefstal uit het voertuig (vaak gepaard met glasbraak) is wel groter in bepaalde landen of steden. Dus toch best nemen, voor zo'n 15 à ? 20 extra per dag.

De persoonlijke verzekering of verkeersongevallenverzekering

Een ongeval heeft vaak niet enkel materiële schade tot gevolg. De kostprijs van lichamelijke letsels kan ook hoog oplopen. Dan kan een persoonlijke verzekering of een verkeersongevallenverzekering nuttig zijn.

Behalve Frankrijk is België het enige land waar de passagiers van een voertuig automatisch en volledig vergoed worden zoals ook de andere "zwakke weggebruikers" voetgangers en fietsers, ongeacht wie aansprakelijk wordt gehouden. In de meeste andere landen zullen uw passagiers dus niet of minder vergoed worden (en uzelf ook niet) als u in fout bent. Vandaar dat deze persoonlijke verzekering best nuttig is, tenzij u en uw reisgezellen zich al degelijk verzekerd voelen via andere polissen (hospitalisatieverzekering, reisbijstandsverzekering).

U kunt ook opteren voor een verkeersongevallenverzekering. Er bestaan verschillende formules : polissen die vergoedingen voorzien gebaseerd op de reële schade, en polissen die forfaitaire vergoedingen voorzien.

Kijk goed na wat verzekerd is en tegen welke prijs. Inspecteer de huurwagen nauwkeurig op krassen of andere schade alvorens weg te rijden. En check of de bestaande schades aangeduid zijn op de papieren die u ontving.

Wanneer u in Europa een wagen huurt, is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering automatisch inbegrepen (in meer exotische landen is die niet altijd verplicht). Deze verzekering dekt de schade die u met de wagen aan derden berokkent. De meeste verhuurmaatschappijen voorzien standaard ook een dekking voor eigen schade. Ze rekenen wel een franchise aan die aardig kan oplopen, bijvoorbeeld: ? 1.000 voor een kleine gezinswagen, type Ford Focus. Hoe kunt u een franchise vermijden? En welke extra verzekeringen zijn een aanrader?Deze verzekering - meestal aangeduid met de Engelse afkorting CDW - dekt de schade aan derden én de materiële schade aan de huurauto, maar kent wel een aantal uitsluitingen (bijv. schade ontstaan op onverharde wegen). En er is de franchise. Zo is het mogelijk dat er een franchise wordt aangerekend als de huurauto gestolen wordt. Wie de bedragen van de franchises te hoog vindt, kan ze eventueel afkopen door een Super Cover af te sluiten. Dan betaalt u natuurlijk heel wat meer per dag.Soms is er al een basisdekking diefstal inbegrepen in de verhuurprijs. In sommige landen is deze verzekering verplicht bij huurwagens (bijv. in Italië).Huurwagens worden niet vaker gestolen dan eigen voertuigen, maar het risico op diefstal uit het voertuig (vaak gepaard met glasbraak) is wel groter in bepaalde landen of steden. Dus toch best nemen, voor zo'n 15 à ? 20 extra per dag.Een ongeval heeft vaak niet enkel materiële schade tot gevolg. De kostprijs van lichamelijke letsels kan ook hoog oplopen. Dan kan een persoonlijke verzekering of een verkeersongevallenverzekering nuttig zijn.Behalve Frankrijk is België het enige land waar de passagiers van een voertuig automatisch en volledig vergoed worden zoals ook de andere "zwakke weggebruikers" voetgangers en fietsers, ongeacht wie aansprakelijk wordt gehouden. In de meeste andere landen zullen uw passagiers dus niet of minder vergoed worden (en uzelf ook niet) als u in fout bent. Vandaar dat deze persoonlijke verzekering best nuttig is, tenzij u en uw reisgezellen zich al degelijk verzekerd voelen via andere polissen (hospitalisatieverzekering, reisbijstandsverzekering).U kunt ook opteren voor een verkeersongevallenverzekering. Er bestaan verschillende formules : polissen die vergoedingen voorzien gebaseerd op de reële schade, en polissen die forfaitaire vergoedingen voorzien.Kijk goed na wat verzekerd is en tegen welke prijs. Inspecteer de huurwagen nauwkeurig op krassen of andere schade alvorens weg te rijden. En check of de bestaande schades aangeduid zijn op de papieren die u ontving.