Een terugblik

Op 17 februari 1964 sloot België een bilateraal verdrag met Marokko over de tewerkstelling van Marokkaanse arbeiders in België.

Op 2 mei 1968 tekenden Marokko en België een eerste socialezekerheidsverdrag waardoor de Marokkaanse 'gastarbeiders' ons socialezekerheidsstelsel konden genieten zodra ze in België werkten. Wanneer ze België verlieten, konden ze een pensioen genieten voor de in België gewerkte jaren. Op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen was er nog niets voorzien.

In 2004 heeft Marokko zijn verplichte ziekteverzekering ingevoerd (AMO).

Nieuw

Marokkanen of Belgen van Marokkaanse oorsprong die lang in België hebben gewerkt en bijgedragen zullen ervoor kunnen kiezen om hun pensioen in Marokko op te nemen, en ze zullen dankzij het nieuwe verdrag voortaan de terugbetaling van gezondheidszorg kunnen genieten.

Gepensioneerden die in België hebben bijgedragen en zich terug in Marokko hebben gevestigd zullen voortaan een recht op de Marokkaanse ziekteverzekering (AMO) openen. Ze zullen bijgevolg worden beschouwd als Marokkaanse burgers die medische zorg nodig hebben. Het deel ten laste van de AMO zal door de Belgische ziekteverzekering aan de Marokkaanse worden terugbetaald. Op die manier geldt voor Marokko hetzelfde principe als voor de EU-landen.

De nieuwe bepaling betreft momenteel 5.497 werknemers die een Belgisch pensioen ontvangen en in Marokko verblijven. In de toekomst zullen alle Belgische en Marokkaanse gepensioneerden die na hun oppensioenstelling in Marokko gaan wonen, deze nieuwe rechten genieten.

Bron: www.laurette-onkelinx.be

Op 17 februari 1964 sloot België een bilateraal verdrag met Marokko over de tewerkstelling van Marokkaanse arbeiders in België.Op 2 mei 1968 tekenden Marokko en België een eerste socialezekerheidsverdrag waardoor de Marokkaanse 'gastarbeiders' ons socialezekerheidsstelsel konden genieten zodra ze in België werkten. Wanneer ze België verlieten, konden ze een pensioen genieten voor de in België gewerkte jaren. Op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen was er nog niets voorzien. In 2004 heeft Marokko zijn verplichte ziekteverzekering ingevoerd (AMO).Marokkanen of Belgen van Marokkaanse oorsprong die lang in België hebben gewerkt en bijgedragen zullen ervoor kunnen kiezen om hun pensioen in Marokko op te nemen, en ze zullen dankzij het nieuwe verdrag voortaan de terugbetaling van gezondheidszorg kunnen genieten.Gepensioneerden die in België hebben bijgedragen en zich terug in Marokko hebben gevestigd zullen voortaan een recht op de Marokkaanse ziekteverzekering (AMO) openen. Ze zullen bijgevolg worden beschouwd als Marokkaanse burgers die medische zorg nodig hebben. Het deel ten laste van de AMO zal door de Belgische ziekteverzekering aan de Marokkaanse worden terugbetaald. Op die manier geldt voor Marokko hetzelfde principe als voor de EU-landen.De nieuwe bepaling betreft momenteel 5.497 werknemers die een Belgisch pensioen ontvangen en in Marokko verblijven. In de toekomst zullen alle Belgische en Marokkaanse gepensioneerden die na hun oppensioenstelling in Marokko gaan wonen, deze nieuwe rechten genieten.Bron: www.laurette-onkelinx.be