Op dinsdag 4 december zette het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) het thema van de gezondheidszorgschulden in de kijker tijdens een goed gevulde studiedag. Plus Magazine volgde deze studiedag en kreeg heel wat interessante informatie, onder meer over het lezen en interpreteren van de ziekenhuisfactuur, en de (pre)contractuele aspecten van zorgschulden (het recht op financiële informatie over het verblijf in het ziekenhuis én over het honorarium van de arts). Meer daarover later in het magazine.

Schulden door gezondheidsproblemen

In 2011was er in 36% van de schuldendossiers die geregistreerd worden door de OCMW's en de CAW's (centra voor algemeen welzijnswerk) met een erkenning voor schuldbemiddeling een gezondheidsschuld aanwezig, bijvoorbeeld een openstaande factuur van het ziekenhuis. Gemiddeld bedroegen deze zorgschulden ? 1150 in 2011. In totaal staan de gezondheidszorgschulden voor ? 500.000, wat zo'n 3% van de totale schuldendossiers uitmaakt.

Eerste hulp bij (gezondheids)zorgschulden

Het Vlaams Centrum Schuldenlast heeft samen met uitgeverij Politeia een derde "Cahier Schuldenlast" (*) klaar, onder de titel: "Gezondheid kost geld". Het boek is bedoeld voor zorgverstrekkers, hulpverleners en doorverwijzers uit de gezondheidszorg en welzijnssector, maar biedt ook een interessante lectuur voor de patiënt. U leest er welke (financiële) informatie u moet gegeven worden, welke posten voorkomen op de ziekenhuisfactuur, de familiaalrechtelijke aspecten van gezondheidszorgschulden (onderhoudsplicht voor ouders, minderjarige kinderen, wat bij feitelijke scheiding, enz;), hoe zorgschulden kunnen ingevorderd worden, welke maatregelen er zijn om gezondheidszorg financieel haalbaarder te maken, wat er moet gebeuren bij voorlopig bewind, enz.

"Gezondheid kost geld" - Eerste hulp bij gezondheidszorgschulden, isbn978-2-509-01487-0 , ? 32,50 - 02 289 26 10, online bestellen via www.politeia.be, Welzijn, publicaties, (tel: 02 289 26 10).

(*) De 2 andere cahiers zijn:

- Het kind van de rekening (over kinderen die opgroeien in een gezin met schuldenlast)

- EHBS- Eerste hulp bij schulden

Op dinsdag 4 december zette het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) het thema van de gezondheidszorgschulden in de kijker tijdens een goed gevulde studiedag. Plus Magazine volgde deze studiedag en kreeg heel wat interessante informatie, onder meer over het lezen en interpreteren van de ziekenhuisfactuur, en de (pre)contractuele aspecten van zorgschulden (het recht op financiële informatie over het verblijf in het ziekenhuis én over het honorarium van de arts). Meer daarover later in het magazine. Schulden door gezondheidsproblemenIn 2011was er in 36% van de schuldendossiers die geregistreerd worden door de OCMW's en de CAW's (centra voor algemeen welzijnswerk) met een erkenning voor schuldbemiddeling een gezondheidsschuld aanwezig, bijvoorbeeld een openstaande factuur van het ziekenhuis. Gemiddeld bedroegen deze zorgschulden ? 1150 in 2011. In totaal staan de gezondheidszorgschulden voor ? 500.000, wat zo'n 3% van de totale schuldendossiers uitmaakt. Eerste hulp bij (gezondheids)zorgschuldenHet Vlaams Centrum Schuldenlast heeft samen met uitgeverij Politeia een derde "Cahier Schuldenlast" (*) klaar, onder de titel: "Gezondheid kost geld". Het boek is bedoeld voor zorgverstrekkers, hulpverleners en doorverwijzers uit de gezondheidszorg en welzijnssector, maar biedt ook een interessante lectuur voor de patiënt. U leest er welke (financiële) informatie u moet gegeven worden, welke posten voorkomen op de ziekenhuisfactuur, de familiaalrechtelijke aspecten van gezondheidszorgschulden (onderhoudsplicht voor ouders, minderjarige kinderen, wat bij feitelijke scheiding, enz;), hoe zorgschulden kunnen ingevorderd worden, welke maatregelen er zijn om gezondheidszorg financieel haalbaarder te maken, wat er moet gebeuren bij voorlopig bewind, enz."Gezondheid kost geld" - Eerste hulp bij gezondheidszorgschulden, isbn978-2-509-01487-0 , ? 32,50 - 02 289 26 10, online bestellen via www.politeia.be, Welzijn, publicaties, (tel: 02 289 26 10).(*) De 2 andere cahiers zijn:- Het kind van de rekening (over kinderen die opgroeien in een gezin met schuldenlast)- EHBS- Eerste hulp bij schulden