Halverwege 2013 hadden de Belgen zo'n 245 miljard euro op spaarrekeningen staan. Ondanks de lage opbrengst, blijft de spaarrekening over volgende troeven beschikken:

  • ze is soepel: u kunt op gelijk welk moment geld op de rekening zetten of er weer afhalen
  • ze is zeker, althans tot op bepaalde hoogte: als uw bank failliet zou gaan, bent u beschermd tot ? 100.000 per persoon en per bank
  • ze heeft een fiscaal voordeel: op de eerste schijf intresten bent u geen roerende voorheffing verschuldigd. In 2013 bedraagt het vrijgestelde bedrag ? 1.880. Staat de spaarrekening op naam van twee gehuwde of twee wettelijk samenwonende partners, dan gaat de vrijstelling tot ? 3.760; Op het bedrag daarboven betaalt u 15% roerende voorheffing (in plaats van 25%).

Goed nieuws is verder dat de spaarrekening eindelijk terug wat opbrengt. Gezien de hoge inflatie (2,84% vorig jaar en 3,53% het jaar daarvoor) was dat de voorbije jaren niet het geval (Bron: Spaargids). Maar dit jaar ligt de inflatie rond de 1,1%, wat minder is dan de rente bij een goede spaarrekening.

Welke opbrengst?

Als u geld stort op een spaarrekening, betaalt de bank u 2 types intresten: de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente: op elk bedrag dat u op uw rekening stort krijgt u een basisrente die per dag berekend wordt en over de hele periode waarin u uw geld op de rekening laat staan. De basisrente wordt elk jaar gestort, met valutadatum 1 januari.

Voorbeeld

Op 1 april 2013 hebt u een som van ? 1000 gestort op uw spaarrekening. De basisrente bedraagt 1,5% per jaar. Op 1 januari 2014 krijgt u de basisrente uitgekeerd die u tussen april en december hebt opgebouwd, namelijk 9 maanden intrest = ? 11,25.

WEETJE Uw bank kan deze basisrente op elk moment wijzigen, maar moet u wel verwittigen. Maar vanaf 1 januari 2014 zal de bank, als ze de basisrente verhoogd heeft, deze rente gedurende 3 maanden niet meer kunnen wijzigen, behalve als de tarieven van de Europese Centrale Bank dalen.

De getrouwheidspremie

Bovenop de basisrente stort de bank een getrouwheidspremie voor sommen die u gedurende 12 opeenvolgende maanden hebt laten staan.

Voorbeeld

Hernemen we bovenstaand voorbeeld. U stort ? 1000 op een spaarrekening op 1 april 2013. De getrouwheidspremie van uw bank bedraagt 1%. Laat u de ? 1000 op uw rekening staan tot 1 april 2014, dan hebt u recht op een getrouwheidspremie van ? 10, die u ontvangt bovenop de basisrente.

WEETJE Op het moment dat u een storting doet, wordt de getrouwheidspremie vastgelegd voor 12 maanden. Uw bank mag dit gedurende deze 12 maanden niet veranderen.

Wat is er veranderd?

De getrouwheidspremie is verschuldigd voor de sommen die 12 maanden ononderbroken op uw rekening blijven staan. Maar sinds 1 oktober 2013 wordt de premie niet meer jaarlijks betaald, maar wel per kwartaal. De valutadata zijn dan 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari. Dit maakt een serieus verschil voor de spaarder.

Let wel, deze wijziging geldt enkel voor de getrouwheidspremie, niet voor de basisrente.

Voorbeeld

U stort ? 1000 op uw spaarrekening op 15 april 2013. U laat dit bedrag op uw rekening staan tot 15 april 2014. Voor 1 oktober 2013 moest u wachten tot 1 januari 2015 alvorens u de getrouwheidspremie kreeg.

Sinds 1 oktober 2013 zult u de getrouwheidspremie krijgen bij het begin van het kwartaal dat volgt op de datum waarop u de premie verworven had. In dit geval: u verwerft de premie op 15 april 2014. Dan zult u de premie uitbetaald krijgen op 1 juli 2014. De premie zal dus sneller intresten opbrengen dan vroeger.

Toen de nieuwe reglementering op 1 oktober 2013 in werking trad hebben de banken de getrouwheidspremies verworven tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2013 gestort. Op die manier zijn ze in regel met de nieuwe bepalingen.

Halverwege 2013 hadden de Belgen zo'n 245 miljard euro op spaarrekeningen staan. Ondanks de lage opbrengst, blijft de spaarrekening over volgende troeven beschikken:Goed nieuws is verder dat de spaarrekening eindelijk terug wat opbrengt. Gezien de hoge inflatie (2,84% vorig jaar en 3,53% het jaar daarvoor) was dat de voorbije jaren niet het geval (Bron: Spaargids). Maar dit jaar ligt de inflatie rond de 1,1%, wat minder is dan de rente bij een goede spaarrekening.Als u geld stort op een spaarrekening, betaalt de bank u 2 types intresten: de basisrente en de getrouwheidspremie.Basisrente: op elk bedrag dat u op uw rekening stort krijgt u een basisrente die per dag berekend wordt en over de hele periode waarin u uw geld op de rekening laat staan. De basisrente wordt elk jaar gestort, met valutadatum 1 januari.VoorbeeldOp 1 april 2013 hebt u een som van ? 1000 gestort op uw spaarrekening. De basisrente bedraagt 1,5% per jaar. Op 1 januari 2014 krijgt u de basisrente uitgekeerd die u tussen april en december hebt opgebouwd, namelijk 9 maanden intrest = ? 11,25.WEETJE Uw bank kan deze basisrente op elk moment wijzigen, maar moet u wel verwittigen. Maar vanaf 1 januari 2014 zal de bank, als ze de basisrente verhoogd heeft, deze rente gedurende 3 maanden niet meer kunnen wijzigen, behalve als de tarieven van de Europese Centrale Bank dalen. De getrouwheidspremieBovenop de basisrente stort de bank een getrouwheidspremie voor sommen die u gedurende 12 opeenvolgende maanden hebt laten staan.VoorbeeldHernemen we bovenstaand voorbeeld. U stort ? 1000 op een spaarrekening op 1 april 2013. De getrouwheidspremie van uw bank bedraagt 1%. Laat u de ? 1000 op uw rekening staan tot 1 april 2014, dan hebt u recht op een getrouwheidspremie van ? 10, die u ontvangt bovenop de basisrente.WEETJE Op het moment dat u een storting doet, wordt de getrouwheidspremie vastgelegd voor 12 maanden. Uw bank mag dit gedurende deze 12 maanden niet veranderen.De getrouwheidspremie is verschuldigd voor de sommen die 12 maanden ononderbroken op uw rekening blijven staan. Maar sinds 1 oktober 2013 wordt de premie niet meer jaarlijks betaald, maar wel per kwartaal. De valutadata zijn dan 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari. Dit maakt een serieus verschil voor de spaarder.Let wel, deze wijziging geldt enkel voor de getrouwheidspremie, niet voor de basisrente. VoorbeeldU stort ? 1000 op uw spaarrekening op 15 april 2013. U laat dit bedrag op uw rekening staan tot 15 april 2014. Voor 1 oktober 2013 moest u wachten tot 1 januari 2015 alvorens u de getrouwheidspremie kreeg.Sinds 1 oktober 2013 zult u de getrouwheidspremie krijgen bij het begin van het kwartaal dat volgt op de datum waarop u de premie verworven had. In dit geval: u verwerft de premie op 15 april 2014. Dan zult u de premie uitbetaald krijgen op 1 juli 2014. De premie zal dus sneller intresten opbrengen dan vroeger.Toen de nieuwe reglementering op 1 oktober 2013 in werking trad hebben de banken de getrouwheidspremies verworven tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2013 gestort. Op die manier zijn ze in regel met de nieuwe bepalingen.