Minister Turtelboom en staatssecretaris Crombez brachten woensdag een werkbezoek aan het Brusselse parket-generaal en parket. In Brussel liepen recent nog enkele grote fraudezaken af op een sisser. Zo was er bijvoorbeeld op 7 mei het arrest van het Brusselse hof van beroep waarbij een btw-fraudeur schuldig werd bevonden aan een fraude van 10 miljoen, maar geen straf kreeg opgelegd omdat de redelijke termijn voor behandeling van de zaak was overschreden. En recent nog werd de verjaringstermijn overschreden in een miljoenenfraude van een btw-carrousel.

Meeropbrengst van 24 miljoen euro

Om ervoor te zorgen dat dergelijke complexe fraudezaken in de toekomst beter binnen een redelijke termijn kunnen afgehandeld worden, voorzien Turtelboom en Crombez acht rechters die gespecialiseerd zijn in fiscale zaken. Van die acht rechters gaan er drie naar Brussel en telkens één naar Antwerpen, Luik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West Vlaanderen. Die acht moeten een meeropbrengst van 24 miljoen euro of 3 miljoen euro per rechter opleveren. "Die rechters verdienen zichzelf dus makkelijk terug", aldus de Open Vld-minister.

Volgens Brussels procureur-generaal Lucien Nouwynck is het extra kader alvast meer dan welkom. Hij wees erop dat het aantal magistraten sinds 1997 ongewijzigd is gebleven, maar dat de werklast in die periode fors is gestegen. "Alleen al in het gerechtelijk jaar 2013-2014 gaan er vijf magistraten op pensioen", aldus Nouwynck. Dat terwijl het het aantal assisenzaken op enkele jaren tijd is verdubbeld van 12 per jaar naar 24 in 2013.
Nouwynck gaf ook wat cijfers over de gerechtelijke achterstand. Zo is er bij het hof van beroep tussen 2001 en 2012 een achterstand van 1.270 correctionele zaken gegroeid, waarvan 890 Franstalige dossiers en 380 Nederlandstalige. De werkelijke achterstand is trouwens intussen opgelopen tot bijna 1.500 dossiers, aldus Nouwynck.

Wat de fiscale dossiers betreft, is er bij het hof van beroep al langer het probleem van de aaanslepende Franstalige fiscale zaken. "Maar er zijn al voor de negatieve publiciteit rond het arrest van 7 mei 2013 herschikkingen doorgevoerd", luidt het. Zo heeft de gespecialiseerde 11de (Franstalige) kamer extra zittingen gehouden om alle achterstallige fiscale zaken van het parket in te leiden en een conclusiekalender en behandelingsdatum vast te leggen. "Maar dat betekent wel dat de volgende Franstalige penale fiscale zaak maar zal kunnen worden vastgesteld vanaf midden mei 2014", waarschuwt men bij het hof van beroep.

Ook verbeteringen op managementvlak mogelijk

Minister Turtelboom antwoordde Nouwynck dat het niet alleen een zaak is van "extra middelen". "Ook op het gebied van management zijn verbeteringen mogelijk. Er moet gekeken worden op welke manier de efficiëntie kan verhoogd worden".

Volgens Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, is het inderdaad niet alleen een zaak van extra middelen en worden er ook al inspanningen geleverd op managementvlak. Hij suggereerde om een aantal juridische procedures (zoals de wet-Franchimont, die verdachten toelaat extra onderzoeksdaden te vragen) zelf onder de loep te nemen. Hennart benadrukte ook het specifieke karakter van Brussel als hoofdstad. Zo wordt bijvoorbeeld meer dan een derde (36 procent) van de zaken van de witwascel (CFI) door het Brusselse parket behandeld.

Vervolgingsgraad bijna verdubbeld in 3 jaar tijd

Brussels procureur-generaal Bruno Bulthé van zijn kant garandeerde Turtelboom en Crombez dat het Brusselse parket zich zal blijven inzetten voor het aanpakken van fraudezaken. De afdeling die zich bezig houdt met economische en financiële zaken (ECOFIN) opende vorig jaar ruim 18.500 dossiers en voor dit jaar staat de teller al op bijna 11.000 dossiers. Voor de afgelopen jaren kan de dienst enkele mooie cijfers voorleggen. Zo is de vervolgingsgraad op drie jaar tijd bijna verdubbeld. Tegelijk ligt het aantal eindvorderingen de voorbije twee jaar hoger dan het aantal nieuwe gerechtelijke onderzoeken.

"Indien de nodige middelen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden, die ten zeerste schadelijk is voor de democratie, blijvend ter beschikking worden gesteld, zullen de resultaten ongetwijfeld volgen", luidt het.

Minister Turtelboom en staatssecretaris Crombez brachten woensdag een werkbezoek aan het Brusselse parket-generaal en parket. In Brussel liepen recent nog enkele grote fraudezaken af op een sisser. Zo was er bijvoorbeeld op 7 mei het arrest van het Brusselse hof van beroep waarbij een btw-fraudeur schuldig werd bevonden aan een fraude van 10 miljoen, maar geen straf kreeg opgelegd omdat de redelijke termijn voor behandeling van de zaak was overschreden. En recent nog werd de verjaringstermijn overschreden in een miljoenenfraude van een btw-carrousel. Om ervoor te zorgen dat dergelijke complexe fraudezaken in de toekomst beter binnen een redelijke termijn kunnen afgehandeld worden, voorzien Turtelboom en Crombez acht rechters die gespecialiseerd zijn in fiscale zaken. Van die acht rechters gaan er drie naar Brussel en telkens één naar Antwerpen, Luik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West Vlaanderen. Die acht moeten een meeropbrengst van 24 miljoen euro of 3 miljoen euro per rechter opleveren. "Die rechters verdienen zichzelf dus makkelijk terug", aldus de Open Vld-minister. Volgens Brussels procureur-generaal Lucien Nouwynck is het extra kader alvast meer dan welkom. Hij wees erop dat het aantal magistraten sinds 1997 ongewijzigd is gebleven, maar dat de werklast in die periode fors is gestegen. "Alleen al in het gerechtelijk jaar 2013-2014 gaan er vijf magistraten op pensioen", aldus Nouwynck. Dat terwijl het het aantal assisenzaken op enkele jaren tijd is verdubbeld van 12 per jaar naar 24 in 2013. Nouwynck gaf ook wat cijfers over de gerechtelijke achterstand. Zo is er bij het hof van beroep tussen 2001 en 2012 een achterstand van 1.270 correctionele zaken gegroeid, waarvan 890 Franstalige dossiers en 380 Nederlandstalige. De werkelijke achterstand is trouwens intussen opgelopen tot bijna 1.500 dossiers, aldus Nouwynck. Wat de fiscale dossiers betreft, is er bij het hof van beroep al langer het probleem van de aaanslepende Franstalige fiscale zaken. "Maar er zijn al voor de negatieve publiciteit rond het arrest van 7 mei 2013 herschikkingen doorgevoerd", luidt het. Zo heeft de gespecialiseerde 11de (Franstalige) kamer extra zittingen gehouden om alle achterstallige fiscale zaken van het parket in te leiden en een conclusiekalender en behandelingsdatum vast te leggen. "Maar dat betekent wel dat de volgende Franstalige penale fiscale zaak maar zal kunnen worden vastgesteld vanaf midden mei 2014", waarschuwt men bij het hof van beroep. Minister Turtelboom antwoordde Nouwynck dat het niet alleen een zaak is van "extra middelen". "Ook op het gebied van management zijn verbeteringen mogelijk. Er moet gekeken worden op welke manier de efficiëntie kan verhoogd worden". Volgens Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, is het inderdaad niet alleen een zaak van extra middelen en worden er ook al inspanningen geleverd op managementvlak. Hij suggereerde om een aantal juridische procedures (zoals de wet-Franchimont, die verdachten toelaat extra onderzoeksdaden te vragen) zelf onder de loep te nemen. Hennart benadrukte ook het specifieke karakter van Brussel als hoofdstad. Zo wordt bijvoorbeeld meer dan een derde (36 procent) van de zaken van de witwascel (CFI) door het Brusselse parket behandeld. Brussels procureur-generaal Bruno Bulthé van zijn kant garandeerde Turtelboom en Crombez dat het Brusselse parket zich zal blijven inzetten voor het aanpakken van fraudezaken. De afdeling die zich bezig houdt met economische en financiële zaken (ECOFIN) opende vorig jaar ruim 18.500 dossiers en voor dit jaar staat de teller al op bijna 11.000 dossiers. Voor de afgelopen jaren kan de dienst enkele mooie cijfers voorleggen. Zo is de vervolgingsgraad op drie jaar tijd bijna verdubbeld. Tegelijk ligt het aantal eindvorderingen de voorbije twee jaar hoger dan het aantal nieuwe gerechtelijke onderzoeken. "Indien de nodige middelen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden, die ten zeerste schadelijk is voor de democratie, blijvend ter beschikking worden gesteld, zullen de resultaten ongetwijfeld volgen", luidt het.