U leent geld aan een familielid dat u een financieel steuntje wilt geven of aan een vriend met financiële problemen die u uit de nood wilt helpen. Of u bent getrouwd met scheiding van goederen en u leent geld aan uw partner voor zijn/haar nieuw project (de renovatie van een eigen goed, de aankoop van een wagen,...). Wie een ander geld leent in het kader van een affectieve relatie schrikt er vaak voor terug om deze lening op papier te zetten. Ten onrechte! Uw zoon, dochter, vriend of partner mag trouwens van geluk spreken, want hoogstwaarschijnlijk wordt hem of haar geen intrest aangerekend en mag hij/zij zelf beslissen over het "afbetalingsplan".

U hoeft daarvoor niet naar de notaris. Er moet enkel een schuldbekentenis neergeschreven worden door degene die het geld leent. Ofwel schrijft hij/zij dit volledig met de hand, ofwel schrijft hij/zij , naast zijn/haar handtekening, eigenhandig "Goed voor.... (met de som voluit in letters)".

Let op: een schuldbekentenis is geen leningsovereenkomst. Deze laatste moet opgesteld worden in 2 exemplaren en door beiden ondertekend worden. De schuldbekentenis gaat enkel uit van degene die zijn schuld moet terugbetalen en moet dan ook enkel door hem/haar ondertekend worden.

Een goede raad

  • Stort het geld met een bankoverschrijving. Zo hebt u een bewijs van de lening en staat de datum vast.
  • Als de begunstigde geld terugbetaalt, doet hij dat ook best via bankoverschrijving, met vermelding 'terugbetaling lening'.

Model schuldbekentenis

De heer en/of mevrouw .............. erkent (erkennen) de som van ........ ? verschuldigd te zijn aan de heer en/of mevrouw..........

Gedaan te ................., op................

"Goed of goedgekeurd voor xxx (bedrag in letters) euro"

Handtekening ontlener

U leent geld aan een familielid dat u een financieel steuntje wilt geven of aan een vriend met financiële problemen die u uit de nood wilt helpen. Of u bent getrouwd met scheiding van goederen en u leent geld aan uw partner voor zijn/haar nieuw project (de renovatie van een eigen goed, de aankoop van een wagen,...). Wie een ander geld leent in het kader van een affectieve relatie schrikt er vaak voor terug om deze lening op papier te zetten. Ten onrechte! Uw zoon, dochter, vriend of partner mag trouwens van geluk spreken, want hoogstwaarschijnlijk wordt hem of haar geen intrest aangerekend en mag hij/zij zelf beslissen over het "afbetalingsplan".U hoeft daarvoor niet naar de notaris. Er moet enkel een schuldbekentenis neergeschreven worden door degene die het geld leent. Ofwel schrijft hij/zij dit volledig met de hand, ofwel schrijft hij/zij , naast zijn/haar handtekening, eigenhandig "Goed voor.... (met de som voluit in letters)".Let op: een schuldbekentenis is geen leningsovereenkomst. Deze laatste moet opgesteld worden in 2 exemplaren en door beiden ondertekend worden. De schuldbekentenis gaat enkel uit van degene die zijn schuld moet terugbetalen en moet dan ook enkel door hem/haar ondertekend worden. De heer en/of mevrouw .............. erkent (erkennen) de som van ........ ? verschuldigd te zijn aan de heer en/of mevrouw..........Gedaan te ................., op................"Goed of goedgekeurd voor xxx (bedrag in letters) euro"Handtekening ontlener